Verhuizen naar buitenland

Voordat u vertrekt uit Nederland, geeft u uw vertrek (emigratie) door aan de gemeente

U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Deze 8 maanden hoeven niet op elkaar aan te sluiten. U kunt voor uw emigratie een afspraak maken bij het Klantcontactcentrum (tel. 14 043) of deze digitaal via DigiD doorgeven.

Geef uw emigratie online door met DigiD

Hoe werkt het?

Uw vertrek uit Nederland kunt u online doorgeven als alle bewoners van het adres tegelijk gaan emigreren.

Als u met meerdere personen op één adres woont en niet iedereen gaat mee, dan moet iedereen die wél met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Wie kan een emigratie doorgeven?

  • iedereen die 16 jaar of ouder is;
  • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen);
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen);
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Wat moet ik doen?

U geeft uw vertrek maximaal vijf dagen van te voren online of op afspraak door aan de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie door:

  • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
  • uw oude adres
  • uw nieuwe adres
  • de datum van emigratie

Let op: U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

Meenemen

uw geldige identiteitsbewijs

Hoe lang duurt het?

De gemeente past uw gegevens direct aan.

Let op: Het is bij de gemeente niet mogelijk om na de dag van vertrek een uittreksel te printen met vertrekgegevens. U kunt daarvoor alleen terecht bij een van de RNI-loketten.

Kosten

Aan het doorgeven en verwerken van uw emigratie zijn geen kosten verbonden.

Aanvullende informatie

Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor meer informatie als u van plan bent te emigreren. Dit is een centrale plek voor het regelen van overheidszaken voor Nederlandse burgers in het buitenland. Op Nederlandwereldwijd.nl vindt u informatie over overheidsproducten en- diensten die Nederlanders en niet-Nederlanders over de grens nodig hebben. Alle informatie komt hier overzichtelijk samen en de informatie wordt voortdurend uitgebreid en aangevuld met nieuwe overheidsproducten en- diensten.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken