Verhuizen vanuit het buitenland

Komt u uit het buitenland en wilt u in Gulpen-Wittem wonen?

Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst inschrijven. Dat doet u persoonlijk in het Klantcontactcentrum. Hiervoor maakt u een afspraak.

Bel 14 043 of mail naar info@gulpen-wittem.nl.

Afspraak maken vanuit het buitenland: bel 0031 43 8800 600

Wat u moet weten

  • Blijven uw partner en/of kinderen ook langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moeten zij zich ook persoonlijk komen inschrijven
  • Inschrijven bij de gemeente is niet altijd genoeg. Mogelijk moet u ook vergunningen (verblijfsvergunning, werkvergunning) aanvragen. Lees meer op Rijksoverheid: wonen en werken in Nederland.

Eerste inschrijving in Nederland

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij een gemeente.
Heeft u niet eerder in Nederland gewoond? U moet dan een ‘eerste inschrijving’ doen.
Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 geëmigreerd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. U moet binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland naar de gemeente gaan.

Meenemen:

  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • Een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland
  • Bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND
  • Als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht
  • Een huurcontract, koopcontract of toestemming voor inwoning
  • Eventueel de volgende akten: een huwelijks- of een echtscheidingsakte, een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden), geboorteakten van de kinderen

Zijn de documenten niet in het Nederlands, Engels of Duits? Dan moet een beëdigd tolk of vertaler ze vertalen. Documenten moeten soms gelegaliseerd worden of een apostille hebben.

Expatservice voor kennismigranten

Verhuist u naar Nederland omdat u bij een bedrijf gaat werken dat deelneemt aan de kennismigrantenregeling van de IND? Lees dan meer op IND: kennismigratie.

Korter dan 4 maanden in Nederland

Als u korter dan 4 maanden in Nederland verblijft, kunt u zich niet inschrijven bij de gemeente. U kunt zich melden bij één van de RNI-loketten (Registratie niet-ingezetenen).

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken