Verkiezingsspandoeken in de gemeente

In elke kern een verkiezingsspandoek vanaf 4 weken voor aanvang van de verkiezingen

Binnen de gemeente Gulpen-Wittem wordt, ongeveer 4 weken voor aanvang van de verkiezing voor het Europees Parlement, in elke kern een voorgedrukt verkiezingsspandoek geplaatst.

Het gaat om de volgende locaties:

 • Kern Slenaken, Dorpstraat, rechts naast Hotel de Slenaker Vallei
 • Kern Epen, Wilhelminastraat, bij gemeenschapshuis ’t Patronaat
 • Kern Mechelen, Hoek Past. Ruttenstraat/Capucijnenweg (bij kapelletje)
 • Kern Partij, Oude Heirbaan, bij klooster
 • Kern Nijswiller, Schulsbergerweg, bij friture
 • Kern Wahlwiller, Pres. Kennedylaan
 • Kern Eijs, Mesweg, tegenover de kerk
 • Kern Gulpen, Hoek Dorpsstraat/Groeneweg
 • Kern Wijlre, Kerkpad, ingang voetbalveld (voor kasteel)
 • Kern Reijmerstok, Reijmerstokkerdorpsstraat, bij kermisterrein

Nieuwe werkwijze; voorbedrukte spandoeken

De gemeente Gulpen-Wittem heeft ervoor gekozen om de partijposters op voorbedrukte spandoeken in metalen frames te plaatsen. Dit betekent dat u als partij zelf niet meer hoeft aan te plakken.

Voorwaarden bij aanleveren partijposter

De poster wordt per e-mail bij ons aangeleverd en moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • Iedere partij mag één poster aanleveren;
 • De poster dient in PDF of JPEG formaat te zijn;
 • De resolutie is minimaal 300 dpi;
 • Het formaat van de poster is: A3-formaat
 • Uiterlijk 26 april 2024 hebben wij de poster ontvangen.

De poster mag gemaild worden naar: verkiezingen@gulpen-wittem.nl. Via dit e-mailadres kunnen wij bestanden tot 15 mb ontvangen. Is uw bestand groter? Neem dan even contact met ons op.

Uw poster wordt op onze verkiezingsspandoeken gedrukt, als er van uw partij een geldige kandidatenlijst bekendgemaakt is.
Voldoet de poster niet aan bovenstaande voorwaarden? Of hebben wij de poster niet op tijd ontvangen? Dan kunnen wij uw partijposter helaas niet op onze verkiezingsspandoeken laten drukken.

Let op!
Andere bebording voor de verkiezingscampagne is in de gehele gemeente Gulpen-Wittem niet toegestaan. Dit betekent dat er ook niet op privé-eigendom/terrein campagne gevoerd mag worden. Als dit wel wordt aangetroffen, dan wordt dit meteen door de gemeente Gulpen-Wittem opgeruimd. De kosten voor het opruimen worden op de bewuste partij verhaald.

Informatie kiesraad over verkiezingscampagnes

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken