Stemmen bij volmacht

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand machtigen. Voor de verkiezing van de Provinciale Staten kunt u een inwoner uit de provincie Limburg machtigen. Voor de verkiezing van het Waterschap Limburg kunt u een inwoner uit uw waterschap machtigen.

Via achterkant stempas

Op de achterkant van uw stempas kunt u een andere inwoner van Gulpen-Wttem machtigen om voor u te stemmen. Voor het waterschap geldt tevens dat u alleen iemand uit uw eigen waterschap kunt machtigen. Gulpen-Wittem kent 1 waterschap: Waterschap Limburg.

 • U moet beiden op 4 februari 2019 als kiezer staan geregistreerd in deze gemeente.
 • Voor de verkiezing van het waterschap moet u op die dag ook in hetzelfde waterschap wonen
 • Een volmacht geven kan tot en met de dag van de verkiezingen
 • Deze volmacht kan door u worden ingetrokken totdat de gemachtigde heeft gestemd
 • Noteer de gegevens van de persoon die u wilt machtigen op de achterkant van uw stempas (volmachtbewijs)
 • Let op, u moet beiden ondertekenen. Geef ook een kopie van uw geldige (of maximaal 5 jaar verlopen) legitimatiebewijs mee

Degene die uw stem uitbrengt, moet op het stembureau de volgende documenten tonen:

 • Uw stempas met volmachtbewijs en de eigen stempas
 • Een kopie van uw geldige (of maximaal 5 jaar verlopen) legitimatiebewijs
 • Een eigen legitimatiebewijs (geen kopie)
 • Let op: zonder kopie van uw legitimatiebewijs kan de gemachtigde uw stem niet uitbrengen. Beide stemmen moeten tegelijk uitgebracht worden. De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Via een volmachtbewijs

U kunt ook iemand buiten de gemeente machtigen om uw stem uit te brengen. Voor de Provinciale Staten kunt u een andere inwoner van Limburg machtigen om voor u te stemmen. Voor het waterschap geldt dat u alleen iemand uit uw eigen waterschap kunt machtigen. Gulpen-Wittem kent 1 waterschap: Waterschap Limburg.

U kunt u tot en met 15 maart 2019 12:00 uur een schriftelijk volmachtbewijs aanvragen bij de gemeente. Dit volmachtbewijs wordt toegestuurd aan degene voor u mag stemmen.

 • Provinciale staten verkiezing - Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 157.8 kB)
 • Waterschapsverkiezing - Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 157.8 kB)
 • Deze volmacht kan niet worden ingetrokken
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. Beide stemmen moeten tegelijk uitgebracht worden
 • U moet beiden op 4 februari 2019 als kiezer staan geregistreerd in Limburg. Voor de verkiezing van de waterschappen moet u op die dag in hetzelfde waterschap wonen
 • Degene die uw stem uitbrengt, moet op het stembureau de volgende documenten tonen: uw schriftelijk volmachtbewijs en de eigen stempas, een eigen legitimatiebewijs (geen kopie)

Kiezerspas

Met een kiezerspas kunt u op elk stembureau in heel Nederland stemmen. Het kan handig zijn om in een andere gemeente te stemmen dan waar u staat ingeschreven. In dat geval kunt u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Met de kiezerspas kunt u stemmen in heel Nederland (dus ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

U kunt een kiezerspas aanvragen waarmee u uw stem kunt uitbrengen in ieder stemlokaal in Nederland (alleen voor het referendum). Mocht u desondanks niet kunnen stemmen, dan kunt u hiervoor vrij krijgen. Uw baas is verplicht op grond van de Kieswet u in dat geval maximaal twee uur vrij te geven om uw stem uit te brengen. U kunt overigens ook iemand anders machtigen om te stemmen.
Wat zijn de voorwaarden?

Wilt u een kiezerspas aanvragen? Dat kunt u doen ná ontvangst van de stempas. U moet dan persoonlijk naar het gemeentehuis gaan waar u op 4 februari 2019 als kiezer stond geregistreerd. Daar toont u de stempas en uw geldige legitimatiebewijs. Dit kan tot 15 maart 2019, 12.00 uur.

U kunt ook schriftelijk een kiezerspas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk tot 15 maart 2019. U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.

Met dit formulier (PDF, 743.2 kB) vraagt u een kiezerspas aan.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken