Verklaring voor vrijwilligers

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) soms gewenst

Soms heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk. De betreffende instantie waar u het werk gaat uitvoeren, informeert u hierover. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. U kunt zo’n verklaring aanvragen via de gemeente. U krijgt een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Ook als u (tijdelijk) als vrijwilliger gaat werken, kan een VOG nodig zijn. Zelfs als er geen wettelijke verplichting is voor het overleggen van een VOG, kan een werkgever of (vrijwilligers)organisatie zelf bepalen of hij iemand voor de uitoefening van een bepaalde functie vraagt een VOG te tonen.

Informatie over VOG voor organisaties

Wie komt in aanmerking voor een gratis VOG? Vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of verstandelijk beperkten werken, kunnen in aanmerking komen voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vrijwilligers van organisaties die tot de regeling zijn toegelaten, kunnen dan gratis een VOG aanvragen. Organisaties moeten onder andere met minimaal 70% vrijwilligers werken en preventief beleid voeren. De regeling is alleen voor digitale VOG’s en vrijwilligersorganisatie met E-herkenning.

Om in aanmerking te komen moeten vrijwilligersorganisaties zich aanmelden op www.gratisvog.nl

Aangezien de Verklaring Omtrent Gedrag niet zaligmakend is, is één van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de regeling dat de vrijwilligersorganisatie kan aantonen dat ze preventief beleid heeft. Denk hierbij aan een gedragscode, aanstellingsbeleid of het hebben van een vertrouwenspersoon.
Voorbeelden van zulk beleid vindt u op 'In veilige handen' www.inveiligehanden.nl.

Omdat alleen digitale VOG-aanvragen gratis zijn, is het noodzakelijk om als organisatie E-herkenning niveau 1 aan te vragen. Dat kunt u nu al doen. Meer informatie hierover staat op de website: www.eherkenning.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken