Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kunt u de afvalstoffenheffing niet betalen? Dan vraagt u bij de BsGW kwijtschelding aan. U hoeft de aanslag dan misschien voor een deel of helemaal niet te betalen.

Ga naar uw persoonlijke pagina bij de BsGW

Voor alle andere belastingen (zoals onroerendezaakbelasting (OZB) of rioolheffing) kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken