Tegemoetkoming school-, cultuur- en sportkosten

Bij een laag inkomen en vermogen kunt u misschien een vergoeding krijgen

Heeft u een laag inkomen (tot 110% van de voor u in uw leefsituatie geldende bijstandsnorm)? En heeft u een laag vermogen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen van school-, cultuur- of sportkosten voor uzelf of voor uw schoolgaande kind(eren). Bijvoorbeeld voor deelname aan een vereniging of schoolreisjes, of om schriften, boeken of een fiets van te betalen.

U kunt deze vergoeding online via de site van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland aanvragen:

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Of bezoek de websites van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg of Stichting Leergeld Maastricht Heuvelland.

U kunt tevens contact opnemen via tel. 14 043.

Tegemoetkoming maatschappelijke participatie

Meedoen aan allerlei activiteiten en clubs in onze gemeente is heel belangrijk. U voelt zich thuis, hebt veel contacten en blijft niet alleen thuiszitten. Toch kan niet iedereen gemakkelijk meedoen met leuke activiteiten en hobby's, omdat ze geld kosten. Geld dat er niet (genoeg) is. Het gevolg is dat u keuzes moet maken. Wordt u wel of niet lid en kunnen uw kinderen wel lid worden van die leuke club, waar hun vriendjes ook op zitten? Aan welke activiteiten kunt u of uw gezin meedoen, ook al wordt er entree voor gevraagd?

Wanneer komt u in aanmerking voor de regeling maatschappelijke participatie? Kijk op de website van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland of bel 14 043.

Tegemoetkoming voortgezet onderwijs

Wanneer kinderen naar de middelbare school gaan, ontstaan er vaak extra kosten zoals de aanschaf van gymkleding, betaling van eigen bijdrages en aanschaf van materiaal. Dit worden ook wel secundaire schoolkosten genoemd. De gemeente heeft ervoor gekozen om mensen met een laag inkomen een handje te helpen. Hiervoor is de regeling Tegemoetkoming in de schoolkosten in het leven geroepen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze schoolkosten dan (deels) vergoed worden. In het schooljaar 2022-2023 is dat € 155,00 per kind in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Wanneer komt u in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Kijk op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland of bel 14 043.

Leergeld Maastricht Heuvelland

Leergeld Maastricht & Heuvelland wil dat alle kinderen mee kunnen doen aan het leven in de maatschappij en op school. In onze regio zijn er ongeveer 5.000 kinderen van 4 tot 18 jaar die dat niet kunnen, omdat hun ouders/verzorgers dat niet kunnen betalen.

Stichting Leergeld ondersteunt ouders/verzorgers met een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm bij aanvragen voor sport, cultuur, onderwijs en welzijn. Voor kinderen in het Basis Onderwijs heeft Leergeld zelf maximaal € 200 per kind per jaar beschikbaar voor onderwijs en welzijn, voor kinderen in het Voortgezet Onderwijs is dat maximaal € 300 per kind per jaar. Ook voor kinderen op het MBO kan een vergoeding worden aangevraagd voor de kosten van boeken en praktijkmaterialen.

Hoe kunt u een bijdrage aanvragen? Ouders/verzorgers vullen, zo nodig met hulp van een hulpverlener, een digitaal formulier in op deze website en ze verzenden dat.
Binnen vier weken neemt een Leergeld contact op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Dan wordt er uitgelegd wat er allemaal mogelijk is en beantwoordt hij/zij eventuele vragen. Hij/zij vraagt ook naar een kopie van het inkomen.
Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld Maastricht Heuvelland.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg

Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen deelnemen aan sport (ook zwemlessen) en cultuur (harmonie, toneel, dans enz.). Het fonds helpt door het betalen van de contributie en soms sportkleding of attributen.

Voorwaarden voor deelname aan het jeugdfonds
Leeftijd: Kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar
Gezinsinkomen: Het gezinsinkomen is minder dan 110% van het wettelijk sociaal minimum
Vergoedingen sport: Richtbedrag € 225,- per 12 maanden, per kind
Maatwerk tot maximaal € 350,- per 12 maanden, per kind
Vergoedingen cultuur: Richtbedrag € 425,- per 12 maanden, per kind
Maatwerk tot maximaal € 550,- per 12 maanden, per kind
Zwemles (Mosaqua): Zwemles via Jeugdfonds Sport éénmalige bijdrage van € 425,-
Zwemles wordt gezien als reguliere sport

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg, en hoe kan de vergoeding aangevraagd worden? Dat kunt u nalezen op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland of op de website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg.

Jeugdontbijt Gulpen-Wittem

Het lijkt vanzelfsprekend, dat ieder kind het recht heeft dagelijks na een gezond ontbijt aan de dag te kunnen beginnen. Dat is echter niet geval. Er gaan er nog steeds grote aantallen kinderen zonder ontbijt naar school, omdat hun ouders dat niet kunnen betalen.

Jeugdontbijt Gulpen-Wittem heeft het doel dat ieder kind in de gemeente Gulpen-Wittem dagelijks gezond ontbijt. De gemeente zet zich daarom in om kinderen van ouders, die zo’n ontbijt niet kunnen betalen, wekelijks van zeven gratis ontbijtjes te voorzien. Uit onderzoek blijkt dat gezond ontbijten niet alleen de gezondheid bevordert, maar ook aan het algemene welzijn van het kind bijdraagt. Ook blijkt dat door gezond te ontbijten de schoolprestaties aanmerkelijk verbeteren, de sociale contacten toenemen en kinderen gaan sporten.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Ouders kunnen hun kinderen aanmelden bij de gemeente Gulpen-Wittem via e-mailadres vrijwilligerswerk@gulpen-wittem.nl.

De deelnemende gezinnen krijgen vervolgens iedere week op een vaste tijd een PLUS ontbijttas voor 7 dagen in de week thuis afgeleverd. Gratis en anoniem. 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken