Tegemoetkoming school-, cultuur- en sportkosten

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen van school-, cultuur- of sportkosten voor uw schoolgaande kind(eren) in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Bijvoorbeeld voor deelname aan een vereniging of schoolreisjes, of om schriften, boeken of een fiets van te betalen.

Heeft u een uitkering, dan kunt u deze vergoeding online aanvragen. Geef daarbij aan voor welke kosten u een bijdrage aanvraagt. Ontvangt u geen uitkering? Bel om uw aanvraag te regelen.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Of bezoek de websites van het Jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds of Stichting Leergeld.

Of bel 14 043

Tegemoetkoming maatschappelijke participatie

Meedoen aan allerlei activiteiten en clubs in onze gemeente is heel belangrijk. U voelt zich thuis, hebt veel contacten en blijft niet alleen thuiszitten. Toch kan niet iedereen gemakkelijk meedoen met leuke activiteiten en hobby's, omdat ze geld kosten. Geld dat er niet (genoeg) is. Het gevolg is dat u keuzes moet maken. Wordt u wel of niet lid en kunnen uw kinderen wel lid worden van die leuke club, waar hun vriendjes ook op zitten? Aan welke activiteiten kunt u of uw gezin meedoen, ook al wordt er entree voor gevraagd?

De gemeente vindt dat een slechte zaak en wil dat iedereen kan meedoen, kan participeren. De gemeente heeft daarom een regeling gemaakt die het mogelijk maakt om mensen een financiële ondersteuning te geven, zodat in ieder geval het geld geen belemmering meer is.

Wanneer komt u in aanmerking voor de regeling maatschappelijke participatie? Kijk op de website van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland of bel 14 043.

Jeugdsportfonds

De beweegrichtlijn voor kinderen van 4 tot en 18 jaar luidt volgens de Gezondheidsraad als volgt:

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter
  • Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel
  • Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten
  • En: voorkom veel stilzitten

Hoewel de meeste kinderen van nature veel bewegen, neemt de bewegingsarmoede onder het jongste deel van de bevolking toe. De (negatieve) gevolgen zijn groot en zeker niet te onderschatten: steeds minder kinderen zijn lid van een sportvereniging, meer kinderen krijgen te maken met overgewicht en het aantal diabetespatiëntjes blijft stijgen.

Een ontwikkeling waar de gemeente graag iets tegen doet. Want naast het feit dat sporten heel gezond is, is het ook een heel belangrijk onderdeel van de sociale ontwikkeling en weerbaarheid van onze jeugd. En sporten is natuurlijk ook heel erg leuk om te doen.

De basis voor veel keuzes en gedragspatronen wordt in de jeugd gelegd. Als we onze jeugd laten kennismaken met de plezierbeleving van sport kunnen zij daar dus de rest van hun leven plezier van hebben. Maar wat als je wel wilt sporten, maar de contributie niet kan betalen? Dan is er het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds is een fonds dat kinderen laat sporten, voor wie het anders financieel niet haalbaar is. De gemeente staat helemaal achter deze gedachte en is om deze reden gaan samenwerken met het Jeugdsportfonds.

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding door het jeugdsportfonds? Kijk op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland of op de website van het Jeugdsportfonds.

Tegemoetkoming onderwijs

Wanneer kinderen naar school gaan, ontstaan er vaak extra kosten zoals de aanschaf van gymkleding, betaling van eigen bijdrages en aanschaf van materiaal. Dit worden ook wel secundaire schoolkosten genoemd. De gemeente heeft ervoor gekozen om mensen met een laag inkomen een handje te helpen. Hiervoor is de regeling Tegemoetkoming in de schoolkosten in het leven geroepen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze schoolkosten dan (deels) vergoed worden. In het schooljaar 2017-2018 is dat € 155,00 per kind.

Wanneer komt u in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Kijk op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland of bel 14 043.

Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt van start in Gulpen-Wittem

Het lijkt vanzelfsprekend, dat ieder kind in Gulpen-Wittem het recht heeft dagelijks na een gezond ontbijt aan de dag te kunnen beginnen. Dat is echter niet geval. Er gaan er nog steeds grote aantallen kinderen zonder ontbijt naar school, omdat hun ouders dat niet kunnen betalen.

De Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt stelt zich ten doel dat ieder kind in Nederland dagelijks gezond ontbijt. De Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt zet zich daarom in om kinderen van ouders, die zo’n ontbijt niet kunnen betalen, wekelijks van zeven gratis BIO ontbijtjes te voorzien.

Uit onderzoek blijkt, dat gezond ontbijten niet alleen de gezondheid bevordert, maar ook aan het algemene welzijn van het kind bijdraagt.Tevens blijkt dat door gezond te ontbijten de schoolprestaties aanmerkelijk verbeteren, de sociale contacten toenemen en kinderen gaan sporten.

De Kinderombudsman pleit er daarom bij gemeenten niet alleen voor om deze armoede in kaart te brengen, maar daadwerkelijk actie te ondernemen.

De gemeente Gulpen-Wittem en het Nationaal Jeugd Ontbijt voegen de daad bij het woord. Vanaf nu kunnen ouders zich aanmelden. Aanmeldingsformulieren zijn o.a. verkrijgbaar op de basisscholen, bij de gemeente, bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (locatie Gulpen), bij Trajekt en via de site van het Nationaal Jeugdontbijt (www.nationaaljeugdontbijt.nl onder het kopje contact).

De bezorging van de ontbijtboxen start op 1 november 2018 en deelnemers krijgen vervolgens iedere week op een vaste tijd zeven Bio ontbijten thuis afgeleverd. Gratis en anoniem, dit om stigmatisering van kind, ouders én school te voorkomen.

Wilt u meer informatie? Mail naar info@nationaaljeugdontbijt.nl en we nemen contact met u op, of kijk op www.nationaaljeugdontbijt.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken