De gemeente is op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar

Soms is er acuut hulp nodig. De gemeente is op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 043 bereikbaar. In geval van een crisis kunt u ook buiten werktijden hulp vragen. In dat geval kunt u met andere instanties contact opnemen.

Bij welke instanties kunt u 24/7 voor hulp terecht?

Soms is er acuut hulp nodig. De gemeente is alleen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 043 bereikbaar.

In geval van een crisis kunt u ook buiten werktijden hulp vragen. Neem in dat geval, afhankelijk van de situatie als volgt contact op:

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112.
  • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel "Veilig Thuis" via telefoonnummer 0800 - 2000 (gratis, 24 uur). Dit kan ook anoniem.
  • Seksueel geweld? Bel met het Centrum Seksueel Geweld, via telefoonnummer 0800 - 0188 (gratis, 24 uur).
  • Spoedeisende hulp voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren? Spoedeisende hulp voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren? Bel Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg via nummer 043-6045777.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken