Soms is er acuut hulp nodig. De gemeente is op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 043 bereikbaar. In geval van een crisis kunt u ook buiten werktijden hulp vragen. In dat geval kunt u met andere instanties contact opnemen.

Waar kunt u hulp vragen?

Soms is er acuut hulp nodig. De gemeente is alleen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 043 bereikbaar.

In geval van een crisis kunt u ook buiten werktijden hulp vragen. Neem in dat geval, afhankelijk van de situatie als volgt contact op:

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112
  • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel "Veilig Thuis" via telefoonnummer 0800 - 2000 (gratis, 24 uur). Dit kan ook anoniem
  • Seksueel geweld? Bel met het Centrum Seksueel Geweld, via telefoonnumer 0800 - 0188 (gratis, 24 uur)
  • Spoedeisende hulp voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren? Bel de Crisisdienst Jeugd Zuid-Limburg via nummer 088 - 007 29 90

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken