Aanpak eenzaamheid in Gulpen-Wittem

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of alleen. Dat kan komen doordat u mensen in uw omgeving mist. Maar u kunt zich ook eenzaam voelen als u mensen om u heen heeft. Eenzaamheid is vooral een gevoel. Iemand ervaart leegte en verdriet en voelt zich niet verbonden met andere mensen.

Symposium eenzaamheid. In beeld zijn een laptop en op het beeldscherm een locatie met meerdere mensen

Online symposium eenzaamheid Gulpen-Wittem

Op donderdag 1 oktober 2020 organiseert de gemeente Gulpen-Wittem in samenwerking met de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Limburg en 'Eén tegen eenzaamheid' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een online symposium.

Is het voor u, om wat voor reden dan ook, moeilijk of niet mogelijk om de bijeenkomst digitaal bij te wonen? Neem dan contact op met de organisatie via eenzaamheid@gulpen-wittem.nl of telefoonnummer 043-8800659.

Het symposium is openbaar en wordt live uitgezonden via het YouTube-kanaal van de gemeente Gulpen-Wittem. Het symposium is interactief, dus u kunt actief deelnemen door vragen en opmerkingen te plaatsen via de chatfunctie. De chat wordt voortdurend door ons gevolgd. Let op! Wilt u gebruikmaken van de chatfunctie? Dan moet u bij YouTube inloggen met een Google-account.

Bekijk het symposium live op 1 oktober 2020 om 13.30 uur
 

Programma

Deel 1

  • 13:30 uur: start met een welkomstwoord door dagvoorzitters Guus van Egdom (Samen tegen eenzaamheid, KBO) en Han Riksten (Een tegen eenzaamheid, VWS).
  • Interactieve presentatie over eenzaamheid “Eenzaamheid is van ons allemaal” door Josja Biessen (specialist eenzaamheid). Na de presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen.

PAUZE 

Deel 2

  • Gesprek met en tussen partners uit de gemeente Gulpen-Wittem die met eenzaamheid bezig zijn.
  • Han Riksten (Een tegen eenzaamheid, VWS) over het nut en noodzaak van een lokale coalitie en het landelijk actieprogramma.
  • 16.30 uur: afsluiting door het vormen van een lokale coalitie. Om lokaal echt effectief te werk te gaan om eenzaamheid te bestrijden is het van groot belang dat alle organisaties (zowel publieke als privaat) gaan samenwerken.

Wij hopen u te kunnen verwelkomen op 1 oktober om 13:30 uur!

Lokale coalitie Gulpen-Wittem

Symposium eenzaamheid. In beeld zijn een laptop en op het beeldscherm een locatie met meerdere mensen

Tijdens het symposium gaan we een lokale coalitie in de gemeente Gulpen-Wittem vormen. Het doel is om tot een gezamenlijke aanpak te komen die aansluit bij de lokale behoeften én bij de initiatieven die er binnen onze gemeente al zijn.

Bent u hierin geïnteresseerd en/of wilt u zich aanmelden bij de lokale coalitie? Meld u via onderstaande button.
Vermeld in de mail in ieder geval duidelijk uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer. 

Aanmelden via mail voor de lokale coalitie

Leden

De volgende organisaties hebben zich inmiddels aangemeld en ondersteunen de lokale coalitie 'Een Tegen Eenzaamheid' in Gulpen-Wittem
Organisatie / burgerinitiatief / privépersoon Contactpersoon E-mail
Click4friends John Aretz Info@click4friends.nl
Hulp bij dementie Tessa Sprokel Tessa.sprokel@envida.nl
Envida Conny Vonk Conny.vonk@envida.nl
Stichting Trajekt Gulpen-Wittem Estelle Bruls Estelle.bruls@trajekt.nl
Bewonersnetwerk Gulpen Jean Schrijnemakers Bewonersnetwerk.gulpen@gmail.com
Stichting kernoverleg Slenaken Henk van Empel Hpjvanempel@outlook.com
Stichting Heinz Bijzondere Vakantiereizen Heinz Helgers en Sonja Vlaming

Info@stichtingheinzreizen.nl en

Sonjavlaming@hotmail.com

Regio Heuvelland Zonnebloem Thei van Dijck Theivandijck@gmail.com
Paus Franciscusgroep Wijlre Pierre Steijns Franciscusgroepwg@gmail.com
MEE Zuid-Limburg Liza Claasens-Lejeune L.Lejeune@meezuidlimburg.nl
Stichting Leven naast de Brouwerij Ds Harrie de Reus dsdereus@ziggo.nl
Protestantse gemeente Maas-Heuvelland Ds Harrie de Reus dsdereus@ziggo.nl
Sevagram Bianca Bertram Bianca.bertram@sevagram.nl
Biessonder Josja Biessen Biessen@biessonder.nl
Stichting Artidé Andrea Scheepers Info@artide.nl
Stichting Vier het Leven Mark Mülders Mark@4hetleven.nl
Zorgboerderij Trintelen Chantal Muijrers Info@zorgboerderijtrintelen.nl
Wonen Wittem Helma van Haren H.vharen@wonenwittem.nl
Vrijwilligerscentrale Gulpen-Wittem Anja Schreurs-Heijen A.schreurs@gulpen-wittem.nl
Levantogroep Vrijwilligers (maatjes-project) Cindy Custers Cindy.custers@levantogroep.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken