Huiselijk geweld

Kindermishandeling, ouderenmishandeling, geweld thuis of in organisaties; het stopt nooit vanzelf. Tegen al deze vormen van geweld kunt u iets doen, hoe moeilijk dat ook is. Laat het er niet bij zitten, meld het bij Veilig Thuis.

Veilig thuis Zuid-Limburg

Ik vermoed huiselijk geweld

Wil je advies of hulp? Bel met Veilig Thuis op telefoonnummer 0800 - 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

Wat u moet weten

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil: het slachtoffer is afhankelijk van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk als seksueel of psychisch zijn.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld of kindermishandeling. Hierbij zijn regionale organisaties aangesloten waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Sinds 1 januari 2019 geldt de nieuwe meldcode; meldingen moeten nu direct bij Veilig Thuis worden gedaan. In Zuid-Limburg verloopt de eerste afhandeling binnen de gestelde termijnen.

De burgemeester mag een huisverbod opleggen van 10 dagen bij (dreigend) huiselijk geweld of (een ernstig vermoeden van) kindermishandeling. Afhankelijk van de situatie kan de burgemeester het huisverbod verlengen tot maximaal 4 weken. Op dat moment start ook de hulpverlening rondom het slachtoffer(s) en pleger(s).

Advies en ondersteuning

Advies en ondersteuning nodig voor geweld thuis? Meld het bij Veilig Thuis via telefoonnummer 0800 - 2000 (gratis, 24 uur). Dit kan ook anoniem.

Bij levensbedreigende situaties belt u meteen de politie via 112.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken