Huishoudelijke ondersteuning

Als u door een beperking niet meer alles zelf kunt doen

Indien u vanwege een beperking niet alles zelf of met hulp van uw omgeving in het huishouden kunt doen, kunt u zich melden bij de gemeente. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden als maatwerkvoorziening.

Neem contact op met het Wmo-loket via telefoonnummer 14 043

Hoe werkt het

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld met hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u een zogenaamde maatwerkvoorziening toekennen.

De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

Wat moet ik doen?

  • U gaat naar het Wmo-loket van de gemeente
  • U maakt melding van uw probleem
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt

Is huishoudelijke hulp voor u de beste oplossing? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

Wetgeving

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken