Hulp bij opvoeden en opgroeien

Het is belangrijk dat ieder kind gezond en veilig kan opgroeien. Soms heeft u als opvoeder hulp of raad nodig. Voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien kunnen ouders en verzorgers, jongeren, professionals en vrijwilligers terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Heeft u meer nodig dan informatie en advies? Dan kunt u voor hulp of ondersteuning terecht bij Team Jeugd van de gemeente Gulpen-Wittem.

CJG Maastricht-Heuvelland

CJG 043

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG043) is het digitale informatie- en adviespunt op het gebied van opgroeien en opvoeden voor de Maastricht-Heuvelland gemeenten. Voor persoonlijk advies over alledaagse opgroei- en opvoedvragen, tips, achtergrondartikelen en ervaringsverhalen over allerlei opvoed- en opgroeithema’s kunt u terecht op de facebookpagina en de website van het CJG 043.

Team Jeugd

Loopt u al een tijd rond met zorgen over uw kind of er zijn problemen thuis? Komt u er met uw sociale netwerk niet uit en heeft u behoefte aan ondersteuning? Neem dan tijdens werkdagen contact op met Team Jeugd van de gemeente Gulpen-Wittem via telefoonnummer 14 043 of stuur een e-mail naar teamjeugd@gulpen-wittem.nl.

Team Jeugd maakt een afspraak met u voor een gesprek. Bij dit gesprek mag ook iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een familielid, kennis of buurman. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Staat in het plan dat u een individuele maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget (PGB) te ontvangen.

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg

Buiten kantooruren kunt u in zeer dringende situaties rondom de zorg voor kinderen contact opnemen met Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg via nummer 043-6045777.

1Gezin 1Plan 1Regisseur (1G1P1R)

De gemeenten in Zuid-Limburg werken op basis van de werkwijze 1Gezin 1Plan 1Regisseur (1G1P1R). Dit is ook de basis van de Jeugdwet. Bekijk het actuele 1G1P1R en plan van aanpak van de Zuid Limburgse gemeenten.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken