Mantelzorgcompliment aanvragen

Het compliment 2023 aanvragen kon vanaf 1 augustus tot 1 december 2023. U wordt via deze website geinformeerd als het mantelzorgcompliment ook in 2024 aangeboden wordt.

Let op: lees eerst alle vragen hieronder goed door!

Wat is een mantelzorger?

Een mantelzorger zorgt voor langere tijd voor zieke vrienden of familie. Deze zorg kan zwaar zijn. Mantelzorg is onbetaald. Dat betekent dat je er geen geld voor krijgt.

Wat is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse vergoeding voor mantelzorgers. Het is een geldbedrag van maximaal 200 euro. Krijgt de zorgvrager hulp van meerdere mantelzorgers? Dan mag hij of zij dit bedrag over hen verdelen. Met een mantelzorgcompliment laat u weten dat u blij bent met uw mantelzorger.

Wie vraagt het mantelzorgcompliment aan?

Degene die de zorg ontvangt (de zorgvrager), vraagt het mantelzorgcompliment aan. Kan hij of zij dit niet? Dan kan de mantelzorger hem/haar hierbij helpen.

Wie kan een mantelzorgcompliment krijgen?

Om een mantelzorgcompliment te kunnen krijgen, gelden de volgende regels:

 1. De zorgvrager moet in de gemeente Gulpen-Wittem wonen. De mantelzorger mag wel buiten de gemeente Gulpen-Wittem wonen.
 2. De zorgvrager krijgt in 2023 minstens 8 uur per week en langer dan 3 maanden niet zijnde gebruikelijke hulp van de mantelzorger(s).
 3. De hulp door de mantelzorger mag geen gebruikelijke hulp zijn. Gebruikelijke hulp is hulp die van de partner, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten mag worden verwacht. Bijvoorbeeld: het doen van boodschappen voor uw hulpbehoevende partner kan worden aangemerkt als gebruikelijke hulp.
 4. De zorgvrager mag 1 mantelzorgcompliment per huishouden per jaar aanvragen.
  Let op! een zorgvrager kan niet gelijktijdig mantelzorger zijn voor een andere zorgvrager. Ook kan een mantelzorger niet gelijktijdig zorgvrager zijn.

Zo vraagt u het mantelzorgcompliment aan

 • U vult het aanvraagformulier via de groene button bovenaan deze pagina helemaal en eerlijk in. Anders nemen wij de aanvraag niet in behandeling.
 • óf u haalt een aanvraagformulier met antwoordenvelop bij de balie van het gemeentehuis op.
  Stuur het ingevulde formulier vervolgens naar het hieronder genoemde adres, of of u geeft het af aan de balie in het gemeentehuis.
  Gemeente Gulpen-Wittem
  t.a.v. het Wmo-loket
  Postbus 56
  6270 AB Gulpen
 • Wij onderzoeken of u het mantelzorgcompliment wel of niet krijgt. Dat staat in een brief die u van ons krijgt.
 • Krijg u het mantelzorgcompliment? In de brief staat welk geldbedrag u precies krijgt. Het is maximaal 200 euro. Het mantelzorgcompliment wordt voor 25 december 2023 op uw bankrekening gestort.

Hulp nodig bij het invullen van het formulier?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met Francien Heussen van MEE Zuid-Limburg. Zij biedt mantelzorgers in Gulpen-Wittem gratis ondersteuning. Francien is bereikbaar via telefoonnummer 088 010 22 22 of stuur een mail naar info@meezuidlimburg.nl.

Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment?

Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment? Neemt u dan contact op met het Wmo-loket via tel.14 043 van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, of via mail wmo-loket@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken