Mantelzorgcompliment aanvragen

Bent of kent u een mantelzorger?

Zorgen voor een ander is niet vanzelfsprekend. Een mantelzorger heeft namelijk niet persé gekozen voor deze taak maar draagt toch zorg voor de gezondheid van dierbaren om zich heen, door ze te ondersteunen in het dagelijks leven. Mantelzorg kan intensief zijn en gaat soms wel 24 uur per dag door. We mogen trots zijn op deze kanjers. Zij verdienen een groot mantelzorgcompliment! Vindt u dat ook? Deel dan ook een mantelzorgcompliment uit! Of attendeer mantelzorgers erop dat zij hun zorgvragers helpen om dit aan te vragen.

Wat is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse vergoeding voor mantelzorgers. Het is een geldbedrag van maximaal 200 euro. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van het aantal aanvragen.

Wie vraagt het mantelzorgcompliment aan?

Degene die de zorg ontvangt, kan het mantelzorgcompliment bij de gemeente aanvragen. Kan hij of zij dit niet (meer), dan kan de mantelzorger hem/haar hierbij ondersteunen.

Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment gelden de volgende voorwaarden:

1. Degene die de zorg ontvangt (de zorgvrager), moet in de gemeente Gulpen-Wittem wonen (thuiswonend of verzorgings-/verpleeghuis).
2. De mantelzorger mag wel buiten de gemeente Gulpen-Wittem wonen.
3. De zorgvrager krijgt voor tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp van de mantelzorger(s). Dit moet in ieder geval zo zijn voor het jaar 2017.
4. De zorgvrager mag één mantelzorgcompliment (ter hoogte van maximaal 200 euro) aanvragen per jaar. Krijgt de zorgvrager hulp van meerdere mantelzorgers, dan mag hij of zij dit bedrag over hen verdelen.   

Wanneer en hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?

Het mantelzorgcompliment kunt u elk jaar vanaf 1 september tot 1 december aanvragen.

U kunt vanaf 1 september 2019:
- het aanvraagformulier downloaden en printen.
- een aanvraagformulier met antwoordenvelop bij de balie van het gemeentehuis ophalen.

Vraag het mantelzorgcompliment direct digitaal aan

Download het aanvraagformulier mantelzorgcompliment en stuur het ingevuld naar de gemeente

Het aanvraagformulier moet u volledig en naar waarheid invullen. Zonder een volledig ingevuld formulier kunnen wij de aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Stuur het formulier vervolgens naar het volgende adres:

Gemeente Gulpen-Wittem
t.a.v. het Wmo-loket
Postbus 56
6270 AB  Gulpen

In december 2019 informeren wij de aanvrager van het compliment over ons besluit. Dan is ook de exacte hoogte van het geldbedrag bekend.

Vragen?

Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment? Neemt u dan contact op met het Wmo-loket via tel. 14 043.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken