Mantelzorgcompliment aanvragen

Bent of kent u een mantelzorger?

Zorgen voor een ander is niet vanzelfsprekend. Een mantelzorger heeft namelijk niet persé gekozen voor deze taak maar draagt toch zorg voor de gezondheid van dierbaren om zich heen, door ze te ondersteunen in het dagelijks leven. Mantelzorg kan intensief zijn en gaat soms wel 24 uur per dag door. We mogen trots zijn op deze kanjers. Zij verdienen een groot mantelzorgcompliment! Vindt u dat ook? Deel dan ook een mantelzorgcompliment uit! Of attendeer mantelzorgers erop dat zij hun zorgvragers helpen om dit aan te vragen.

Wat is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse vergoeding voor mantelzorgers. Het is een geldbedrag van maximaal 200 euro. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van het aantal aanvragen.

Wie vraagt het mantelzorgcompliment aan?

Degene die de zorg ontvangt, kan het mantelzorgcompliment bij de gemeente aanvragen. Kan hij of zij dit niet (meer), dan kan de mantelzorger hem/haar hierbij ondersteunen.

Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment gelden de volgende voorwaarden:

  1. Degene die de zorg ontvangt (de zorgvrager), moet in de gemeente Gulpen-Wittem wonen (thuiswonend of verzorgings-/verpleeghuis).
  2. De mantelzorger mag wel buiten de gemeente Gulpen-Wittem wonen.
  3. De zorgvrager krijgt voor tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp van de mantelzorger(s). Dit moet in ieder geval zo zijn voor het jaar 2020.
  4. De zorgvrager mag één mantelzorgcompliment (ter hoogte van maximaal 200 euro) aanvragen per jaar. Krijgt de zorgvrager hulp van meerdere mantelzorgers, dan mag hij of zij dit bedrag over hen verdelen.   

Het Steunpunt Mantelzorg Zuid richt zich op advies, begeleiding, hulp bij regelzaken, educatie en emotionele steun voor mantelzorgers en hun naasten. Als u geen Wmo-indicatie heeft vanuit de gemeente, willen wij uw mantelzorger(s) graag benaderen voor een gesprek. Het doel van dit gesprek is om bijvoorbeeld te kijken of er geen sprake is van overbelasting, of om mensen wegwijs te maken bij de zorgverzekeraar voor ondersteuning. Het steunpunt en de gemeente hopen hierdoor een beter beeld te krijgen waar mantelzorgers in Gulpen-Wittem behoefte aan hebben.
De gemeente heeft daarnaast, in het kader van het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik, de plicht om in geval van twijfel nader onderzoek te doen.

Aanvragen

Het mantelzorgcompliment kunt u jaarlijks vanaf 1 augustus tot 1 december aanvragen.

U kunt vanaf 1 augustus:

  • het aanvraagformulier direct digitaal op deze website aanvragen.
  • een aanvraagformulier met antwoordenvelop bij de balie van het gemeentehuis ophalen.

Het aanvraagformulier moet u volledig en naar waarheid invullen. Zonder een volledig ingevuld formulier kunnen wij de aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Vóór de Kerst van 2020 informeren wij de aanvrager van het compliment over ons besluit. Dan is ook de exacte hoogte van het geldbedrag bekend.

Vragen?

Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment? Neemt u dan contact op met het Wmo-loket via tel.14 043 van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, of via mail wmo-loket@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken