Melding psychische hulp (Wvggz)

Direct melden

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Meld dit bij de gemeente in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Ook als de betrokkene geen hulp accepteert, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. De gemeente onderzoekt of er verplichte ggz nodig is.

Is er sprake van een acute crisis? Bel dan het landelijke alarmnummer 112. Er kan dan meteen verplichte psychische zorg worden ingezet.

Is er geen sprake van acute crisis, maar denkt u wel dat iemand psychische hulp nodig heeft? En is deze persoon woonachtig in de gemeente Gulpen-Wittem*? Neem dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente Gulpen-Wittem:

Uw melding kunt u doen:

Geef bij de melding aub aan:

  • Uw eigen naam en contactgegevens (let op: de gemeente neemt geen anonieme meldingen in behandeling. Wel kunt u als melder verzoeken om voor de betrokkene anoniem te blijven, maar de gemeente moet uw gegevens hebben om actie te ondernemen)
  • Over wie u zich zorgen maakt
  • Waarom u zich zorgen maakt
  • In welke relatie dat u tot degene staat waarover u zich zorgen maakt (familie, buur, collega etc.)

*U doet de melding in de gemeente waar degene woont waar u zich zorgen over maakt.

Wat gebeurt er met uw melding?

De gemeente onderzoekt of en welke hulp nodig is. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. De medewerker schat ook in of verplichte zorg noodzakelijk is. Waar nodig wordt met andere hulpverleners overlegd.
Als de gemeente vindt dat het noodzakelijk is verplichte hulp in te zetten, dan vraagt de gemeente aan de officier van justitie een zorgmachtiging. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Deze gang van zaken is geregeld in de Wvggz.

Uiterste redmiddel

Verplichte geestelijke gezondheidszorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Het heeft natuurlijk de voorkeur om al eerder en op vrijwillige basis de juiste hulp en zorg te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. In de gemeente werken we hiervoor samen met veel partijen. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

Is er sprake van acuut gevaar? Bel dan 112. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet. De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet, en neemt een crisismaatregel.

Melding doen

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Deze melding moet gedaan worden bij de gemeente waar de persoon met psychische problemen woont. Woont de persoon in de gemeente Gulpen-Wittem, neem dan contact op met het Wmo-loket:

  • Telefonisch bij het Wmo-loket van de gemeente Gulpen-Wittem via telefoon 14 043 van maandag t/m vrijdag van 09:00-17:00 uur.
  • Per mail: wmo-loket@gulpen-wittem.nl

Geef bij de melding aub aan:

  • Uw eigen naam en contactgegevens (let op: de gemeente neemt geen anonieme meldingen in behandeling. Wel kunt u als melder verzoeken om voor de betrokkene anoniem te blijven, maar de gemeente moet uw gegevens hebben om actie te ondernemen).
  • Over wie u zich zorgen maakt
  • Waarom u zich zorgen maakt
  • In welke relatie dat u tot degene staat waarover u zich zorgen maakt (familie, buur, collega etc.)

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken