Professionals jeugdhulp en Wmo

Alle vormen van jeugdhulp worden door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk ingekocht. Voor Wmo worden alle vormen van hulp door de 6 gemeenten in Maastricht-Heuvelland gezamenlijk ingekocht.

Sociaal Domein Maastricht - Heuvelland

De centrumgemeente Maastricht draagt zorg

 1. Voor de regionale inkoop van de zware gespecialiseerde jeugdzorg, inclusief contractbeheer en monitoring van de contractafspraken, voor in ieder geval de volgende onderdelen:
  a. Alle vormen van jeugdzorg (daghulp t/m 24 uur) die noodzakelijkerwijs gegeven moet worden in een residentiële voorziening of klinische setting, waaronder:
  ​- jeugd en opvoedhulp
  - jeugdzorg voor verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijke beperkte jeugdigen
  - jeugd geestelijke gezondheidszorg (jGGZ)
  - gesloten jeugdzorg
  b. Pleegzorg
  c. Jeugdbescherming en jeugdreclassering
  d. Crisishulp
 2. Voor de inkoop van alle jeugdhulp, die voortvloeit uit het Regionaal Transitiearrangement Zuid-Limburg
 3. De afhandeling van facturen van aanbieders van jeugdhulp alsmede de administratie van de betalingen en de verrekening daarvan met de deelnemende gemeenten

1Gezin 1Plan 1Regisseur (1G1P1R)

De gemeenten in Zuid-Limburg werken op basis van de werkwijze 1Gezin 1Plan 1Regisseur (1G1P1R). Dit is ook de basis van de Jeugdwet. Bekijk het actuele 1G1P1R en plan van aanpak van de Zuid-Limburgse gemeenten.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken