Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van het wijkteam of de gemeente.

akj.nl

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt van het wijkteam of de gemeente. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van het wijkteam, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het wijkteam of de gemeente.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens. Je kunt bellen naar tel. 088 - 555 10 00, mailen met info@akj.nl of het contactformulier invullen op de website van AKJ.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken