Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Heeft u zorg of ondersteuning nodig? Kijk eerst in uw eigen omgeving. Bespreek uw vraag met familie, vrienden of buren. Grote kans dat zij u kunnen helpen. Heeft u dan nog geen oplossing? Neemt u dan contact op met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdwet.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er zodat iedereen zo lang en zelfstandig mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Ook als u met een beperking te maken heeft. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We kijken naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Waar nodig schakelen we professionele hulp in.

Maak een afspraak met het Wmo-loket via telefoonnummer 14 043

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Wat u moet weten

Het Wmo-loket: één aanspreekpunt

In Gulpen-Wittem staan de Wmo-consulenten Sabine Severius, Bram Schols en Jasper Vries u graag te woord.

Wij werken op afspraak

Hoe maakt u een afspraak voor een huisbezoek? U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 043, optie 1 voor Wmo. We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Heeft u een vraag voor het Wmo-loket?

Dan kunt u telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen naar wmo-loket@gulpen-wittem.nl. Eén van de backofficemedewerkers neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U heeft een melding ingediend. En dan?

Als u een melding heeft gedaan bij het Wmo-loket, komen we langs voor een huisbezoek. De Wmo-consulente gaat samen met u bekijken wat u, al dan niet met hulp van anderen (huisgenoten, buren, vrienden, familie), zelf nog kunt en waar u ondersteuning bij nodig heeft.

Hulp bij het gesprek

U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek met de Wmo-consulente. Bijvoorbeeld een familielid, vriendin, buurman of een ander vertrouwd persoon.

Kan er niemand uit uw eigen omgeving mee naar het gesprek? Dan kunt u gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke organisatie. Dit heet cliëntondersteuning. U kunt terecht bij MEE Zuid-Limburg of Burgerkracht Limburg. Een andere optie is om via seniorenorganisatie KBO een vrijwillige ouderenadviseur te krijgen. Lees in de folder cliëntondersteuning meer over de verschillende mogelijkheden en contactgegevens.

Duidelijke afspraken

Na het huisbezoek maakt de Wmo-consulente een ondersteuningsplan. Daarin staat in grote lijnen beschreven wat met u is besproken en welke afspraken we hebben gemaakt. Is er een aanvraag gedaan, dan krijgt u hiervan nader schriftelijk bericht.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken