Zelfstandig blijven wonen

Bent u door een beperking niet in staat om op een comfortabele manier in uw woning te wonen? En kunt u dit knelpunt niet op eigen kracht of met hulp van anderen oplossen? Misschien komt u in aanmerking voor een woonvoorziening. Bijvoorbeeld een traplift, bouwkundige aanpassingen aan badkamer of keuken of een speciaal aangepaste douche- of toiletstoel. Neem contact op met de gemeente, dan kijken we samen hoe u geholpen kunt worden.

Neem contact op via telefoonnummer 14 043

Wat u moet weten

Gaat u verhuizen en heeft u een woningaanpassing nodig? Of verhuist u van een aangepaste woning naar een andere woning? Laat de gemeente vooraf controleren of de nieuwe woning past bij uw situatie. Dus vóórdat u deze woning accepteert. Want de gemeente vergoedt alleen kleine aanpassingen.

Wetgeving

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken