Zorg in Natura (ZiN) of PGB

Het verschil tussen Zorg in Natura en Persoonsgeboden Budget

Zorg in Natura (ZiN) wil zeggen dat u geen budget ontvangt, maar dat de gemeente de zorgverlener rechtstreeks betaalt. Bij ZiN hoeft u zelf niets te regelen. Een Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U kunt van dit budget zowel een zorgverlener uit uw eigen netwerk inkopen als ook een organisatie inschakelen die in opdracht van u gaat werken.

Neem voor meer informatie contact op met het Wmo-loket via telefoonnummer 14 043

De verschillen op een rijtje

Als u een indicatie ontvangt voor een maatwerkvoorziening kunt u kiezen tussen bekostigingsvorm Zorg in Natura of Persoonsgebonden budget.

Zorg in Natura (ZiN) wil zeggen dat u geen budget ontvangt, maar dat de gemeente de zorgverlener rechtstreeks betaalt. Bij ZiN hoeft u zelf niets te regelen.

Een Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U kunt van dit budget zowel een zorgverlener uit uw eigen netwerk inkopen als ook een organisatie inschakelen die in opdracht van u gaat werken.

Wanneer u voor een PGB kiest, bent u verantwoordelijk om de werkgeversrol op u te nemen. Dit wil zeggen dat u alle administratieve zaken dient te regelen. U gaat zelf op zoek naar een zorgverlener of organisatie. Wanneer uw zorgverlener ziek of op vakantie is, dient u ook zelf op zoek te gaan naar vervanging. Ook dient u te controleren of de zorgverlener de gedeclareerde uren daadwerkelijk heeft gemaakt.

De gemeente heeft een aantal regels opgesteld waar uw zorgverlener aan dient te voldoen:

  • Uw zorgverlener of zorgaanbieder mag niet tevens uw budgetbeheerder of vertegenwoordiger zijn
  • Indien u voor een formele zorgverlener kiest die werkzaam is als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’er), dient deze persoon middels een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te kunnen aantonen dat hij/zij daadwerkelijk in staat is om de ondersteuning vanuit het PGB te verlenen
  • Indien u een informele zorgverlener uit uw sociale netwerk aanwijst, dient deze persoon middels een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te kunnen tonen dat hij/zij daadwerkelijk in staat is om de ondersteuning vanuit het PGB te verlenen

Meer informatie

Voor meer informatie over het PGB en budgetplan Gulpen-Wittem, stuur een e-mail naar: info@gulpen-wittem.nl of bel naar tel. 14 043.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken