Activiteiten kleinschalig wonen

Vacaturekenmerken
Vacaturenummer:2021012
Beschrijving:Kleinschalig wonen is populair binnen de zorg aan oudere mensen met dementie. Een groep van gemiddeld zes tot acht mensen woont samen in een huiselijke en warme omgeving, waarin ze zo veel mogelijk de kans krijgen een eigen leven te leiden. De bewoners hebben een permanent eigen thuis waarin ze zich veilig, geborgen en op hun gemak voelen en de benodigde zorg ontvangen. De voortdurende aanwezigheid van vertrouwde gezichten om hen heen draagt daar in sterke mate aan bij. Mantelzorgers en familie blijven een belangrijke rol spelen in het leven van de bewoners. Bij kleinschalig wonen worden mensen met dementie gestimuleerd om deel te nemen aan dagelijkse activiteiten. Ze doen onder begeleiding boodschappen, ze helpen met koken, verrichten kleine huishoudelijke taken en ontvangen bezoek. Het streven is de bewoners niet meer te laten verhuizen naar een andere voorziening; ook niet als hun mogelijkheden afnemen. Veilig, herkenbaar en huiselijk De kleinschalige woonvoorzieningen vormen een veilige, herkenbare en huiselijke omgeving en fungeren dus als volwaardig alternatief voor het traditionele verpleeghuis. De bewoners kunnen er in principe tot aan het einde van hun leven blijven wonen. Taken De onderstaande taken behoren tot de mogelijkheden: • Individueel aandacht geven aan de bewoner. • Boodschappen doen met de bewoner. • Wandelen met de bewoner. • De bewoner begeleiden naar een activiteit buitenshuis. • Maaltijdbegeleiding. • (ondersteunen bij het) koken (met de bewoner). • (ondersteunen bij) het huishouden en de was (met de bewoner). • Ondersteunen bij of uitvoeren van een activiteit (zang, voorlezen, creatief). • Verzorgen van de tuin/planten/huisdieren met bewoner.
Organisatie/Vereniging:MeanderGroep Zuid Limburg
Plaats:Epen
Activiteit:Activiteiten kleinschalig wonen
Begindatum:20-04-2021
Einddatum:31-12-2022
Werktijden:in overleg
Aantal uren per week:in overleg
Onkostenvergoeding:Ja
Verzekering:Ja
Verklaring omtrent gedrag:Ja
Overige opmerkingen:Competenties voor een vrijwilliger in kleinschalig wonen zijn: - belangstelling in de ouder wordende mens en zijn/haar beperkingen; - in het bijzonder met dementerende ouderen; - mee kunnen gaan in de belevingswereld van de bewoner; - gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de bewoner, de bewoner stimuleren en waar nodig een handje helpen; - aanpassing aan levenstempo van de bewoner; - geduld hebben; - respect hebben; - beseffen dat je de woonomgeving van de bewoner betreedt; - afspraken kunnen nakomen
Soort werk:Sociaal/hulpverlening/werk met kinderen/gezondheidszorg
Reageer op deze vacature

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken