De gemeenteraad stelt allerlei regels vast om de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Deze regels staan in verordeningen. Alle verordeningen, beleidsregels en richtlijnen die nu gelden kunt u vinden op de centrale overheidswebsite overheid.nl.

Verordeningen Gulpen-Wittem op overheid.nl bekijken

Algemene Plaatselijke Verordening en Legesverordening

De bekendste gemeentelijke verordeningen zijn de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Legesverordening. In de APV staan de regels op het gebied van openbare orde en veiligheid en in de legesverordening staan de kosten die u betaalt voor de dienstverlening van de gemeente.

Vragen over een verordening? Neem contact op met de gemeente via tel. 14 043 of mail naar info@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken