Resultaten onderzoek post-corona bekend

Wat is de impact van corona op het leven, wonen en werken in Gulpen-Wittem? Om daar zicht op te krijgen heeft de gemeente in mei een enquête uitgezet. 700 inwoners hebben daaraan deelgenomen en ervaringen gedeeld. De resultaten zijn bekend. Ze geven een beeld van waar inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen en overige instellingen behoefte aan hebben. De gemeente kan aan de hand van de uitkomst beter bepalen op welke manier de lokale samenleving ondersteuning nodig heeft. Resultaten bekijken? U vindt ze onder het kopje 'Resultaten' op de website Gulpen-Wittem Spreekt

Laat ook uw stem horen!

Het inwonerspanel wordt gecoördineerd en begeleid door onafhankelijk onderzoeksbureau Moventem. Wilt u ook meedenken over verschillende thema’s in Gulpen-Wittem? Word dan lid van ons inwonerspanel. Maximaal 3x per jaar ontvangt u dan via email een uitnodiging voor het invullen van een enquête. U kiest zelf of u mee wilt doen en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden. Bijna 1000 inwoners zijn al lid! Kijk voor meer informatie op website Gulpen-Wittem Spreekt onder het kopje 'Inschrijven'. 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken