19 Partners in regio Maastricht-Heuvelland verstevigen samenwerking om basisvaardigheden inwoners te verbeteren

Meedoen in de maatschappij is belangrijk. Lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer horen daarbij. Dat noemen we basisvaardigheden. In Gulpen-Wittem is naar schatting 9% van de inwoners laaggeletterd (heeft moeite met lezen & schrijven) en 21% heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Om dit samen aan te pakken ondertekenden op donderdag 14 september 2023 de partners binnen het Bondgenootschap Basisvaardigheden Maastricht-Heuvelland een nieuw convenant. Hierin staan afspraken over de samenwerking en hoe ze inwoners gaan ondersteunen. Ondertekenaars zijn de 6 gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland, waaronder de Gemeente Gulpen-Wittem, de bibliotheken uit deze gemeenten en overige partners.

Bij basisvaardigheden vinden alle gemeenten deze vijf punten belangrijk:

  1. Het voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen.
  2. Eenvoudige taal gebruiken zodat iedereen kan meedoen.
  3. Opsporen van inwoners met beperkte basisvaardigheden.
  4. Meer mensen met Nederlands als moedertaal laten starten met onderwijs voor volwassenen.
  5. Het verhelpen van beperkte basisvaardigheden bij volwassenen met scholing.

Samenwerking Maastricht & Heuvelland

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil graag dat gemeenten samenwerken met elkaar, met werkgevers en maatschappelijke organisaties om Nederland vaardiger te maken. Al enkele jaren werken we hier in de regio Maastricht-Heuvelland aan. We willen nu echter een boost geven aan onze aanpak. Met het nieuwe convenant slaan we de handen ineen om meer laaggeletterde inwoners te bereiken en te ondersteunen. Daarnaast bindt iedere organisatie zich door ondertekening aan het leveren van een constructieve bijdrage én aan het organiseren van draagvlak voor en betrokkenheid bij het onderwerp in de eigen organisatie. Zo organiseerde de Gemeente Gulpen-Wittem voor haar medewerkers de cursus ‘herkennen en doorverwijzen laaggeletterden’. De medewerkers van het klantencontactcentrum, burgerzaken en de Wmo- en jeugdconsulenten hebben de cursus gevolgd. Tijdens de cursus hebben ze geleerd hoe ze laaggeletterden kunnen herkennen en kunnen motiveren tot (taal)scholing.

Overzicht 19 partners

Gemeente Eijsden-Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Maastricht, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul, Stichting Trajekt, Stichting Lezen en Schrijven, Cubiss, Bibliotheek Gulpen-Wittem, Openbare Bibliotheek Meerssen, Centre Céramique, Bibliotheek Maastricht, Stichting Heuvellandbibliotheken, Kenniscentrum Empowerment Maastricht en Heuvelland, MTB, MEE Zuid-Limburg, Maastricht UMC+, stichting ABC. Daarnaast is VISTA College een belangrijke partner voor het aanbieden van volwassenenonderwijs.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken