Rubriek 'Vraag & Antwoord'

Ik wil een evenement organiseren. Is glaswerk of plastic bekers toegestaan?

Het is niet toegestaan om tijdens een (buiten)evenement in de gemeente Gulpen-Wittem drank in glaswerk te schenken. U dient hiervoor gebruik te maken van duurzaam herbruikbare bekers. Daarnaast geldt vanuit de Nederlandse regelgeving sinds 1 januari 2024 het volgende: voor gesloten evenementen geldt dat wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten niet meer zijn toegestaan.

Een circulair systeem - waarbij bekers en bakjes retour komen voor hergebruik - is dan ook verplicht. Als uitzondering op deze regel geldt dat u plastic wegwerpbekers en -bakjes wél mag gebruiken wanneer u deze inzamelt voor hoogwaardige recycling. Via de factsheet op minderwegwerpplastic.nl/branche/evenementen leest u meer over deze uitzondering en de nieuwe Nederlandse regelgeving. In de gemeente Gulpen-Wittem geldt deze nieuwe regelgeving ook. Dus wanneer u als organisatie gebruik wilt maken van de uitzondering op wegwerpplastic - zoals die beschreven staat vanuit het ministerie - valt dit onder de noemer ‘duurzame herbruikbare bekers’ en is deze toegestaan.

Heeft u nog meer vragen over het organiseren van een evenement?
Ga dan naar www.gulpen-witem.nl/evenementenhandboek voor meer informatie of neem contact op met het evenementenloket via evenementen@gulpen-wittem.nl.

Ook een vraag stellen of reageren?
Laat het ons weten via communicatie@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken