Voor het wegbrengen van asbest gelden strikte regels. Maak hiervoor een melding bij de gemeente via het Omgevingsloket Online.

Omgevingsloket Online

Wat u moet weten

  • Bent u voornemens om asbesthoudende materialen te verwijderen dan moet u dat altijd melden via het Omgevingsloket Online (sloopmelding of -vergunning). U hoort in een akkoordbrief of de gemeente instemt met uw sloopmelding of -vergunning 
  • Voor particulieren geld dat deze eenmalig per kadastraal perceel 35 m2 hechtgebonden asbesthoudend materiaal (bijvoorbeeld golfplaten) mogen afvoeren naar het gemeentelijke milieupark. De akkoordbrief van de gemeente dient dan te worden getoond
  • Asbesthoudend materiaal mag nooit in de afvalcontainer worden gedaan. Asbest dient te worden ingepakt in dubbel plastic en voorzien van de opschrift “ASBEST” indien u het zelf afvoert
  • Voor bedrijven en indien u meer dan 35 m2 asbesthoudende materialen wilt verwijderen dan dient u een erkend asbestsaneringsbedrijf in te schakelen

Daken met asbest

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. Momenteel is het aankomende verbod nog niet van kracht. Lees meer op: Rijksoverheid: verbod op asbestdaken.

Er is vanuit het Rijk een subsidieregeling voor de sanering van asbestdaken. Meer informatie vind u op Rijksoverheid: subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken