Asbest slopen of verwijderen

Gaat u klussen of verbouwen en/of slopen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Dit doet u gratis via het Omgevingsloket:

Omgevingsloket Online

Wanneer heb ik een sloopmelding nodig?

Hoe verloopt de sloopmelding?

U doet uw sloopmelding via het Omgevingsloket. Een normale procedure verloopt als volgt:

  • Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht;
  • Uw complete melding wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen;
  • U hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming krijgt om te slopen. Als het gaat om een sanering uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, hoort u dit binnen 4 weken.

U krijgt van de RUD-Zuid Limburg, namens uw gemeente, een bewijs van ontvangst van de sloopmelding. Als u vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met de RUD-Zuid Limburg via 043-3897330.
Let op: meld zelf nog de start- en evt. einddatum van de sanering bij de RUD-ZL via coordinatieteam@rudzl.nl

Vóór start sanering: zelf start melden bij de RUD-ZL

U heeft een sloopmelding via het Omgevingsloket gedaan. Nu dient u zelf de start van de sanering bij de RUD-ZL te melden. De RUD-Zuid Limburg houdt namelijk toezicht op de verwijdering tot en met het storten van het asbest.

Meld daarom via coordinatieteam@rudzl.nl:

  • De startdatum van de sanering. Meld dit minimaal twee werkdagen voordat u begint met de asbestverwijdering.
  • De einddatum van de sanering. Doe dit uiterlijk één werkdag nadat de sanering gereed is. Uiteraard mag u ook in uw eerste e-mail de einddatum aan ons melden als die al bekend is.

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralensoorten die bestaan uit bundels microscopisch kleine vezels. Sinds 1993 zijn bijna alle toepassingen van asbest verboden. Voor die tijd werd asbest veel gebruikt bij de bouw van huizen. Vaak is het verwerkt in golfplaten (op schuurtjes of een aanbouw), afvoerbuizen en schoorstenen. Maar het zit ook in plafondplaten, vensterbanken en vloerzeil.
Op de website van Milieucentraal vindt u meer informatie over asbest.

Ik zie dat iemand asbest niet goed verwijdert. Kan ik dat melden? 

U kunt dag en nacht bij de RUD-ZL een melding doorgeven als u denkt dat asbest door derden niet goed verwijderd wordt. Dit kan telefonisch via 043-3897330 of online via het milieumeldingenformulier.
RUD-ZL of er toestemming is. Zo niet, dan handhaaft de RUD-ZL of de gemeente wordt geïnformeerd.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken