Omgevingsvisie

Een onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie

Met deze visie laten we zien wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Elke gemeente in Nederland stelt zo’n visie op, zo ook de gemeente Gulpen-Wittem. Dit doet zij overigens samen met de gemeenten Eijsden-Margraten en Vaals. De zogenaamde lijn50-gemeenten.

Wat staat er in de omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een document waarin de omgeving waarin we wonen en leven, beschreven wordt. Hierin komen ook de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven aan bod. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. En ook landschap, gezondheid, natuur en cultureel erfgoed.

In de omgevingsvisie beschrijven we per gebied in Gulpen-Wittem (en de Lijn50-gemeenten) wat de waarden en kernkwaliteiten zijn in bijvoorbeeld de bos- en natuurgebieden, in de kernen en in de verschillende deelgebieden op het platteland. In de visie geven we aan wat we in deze gebieden willen behouden, versterken of ontwikkelen. Ook beschrijven we de opgaven van Gulpen-Wittem, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, een gezonde en veilige leefomgeving en goed wonen voor iedereen. We geven aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen gaan.

De koers van Gulpen-Wittem

De omgevingsvisie wordt opgesteld op basis van bestaande afspraken en beleid. We bepalen met de omgevingsvisie geen nieuwe koers. We voegen de koers uit de verschillende publicaties en terreinen samen tot één koers voor de Lijn50-gemeenten. Soms kan er sprake zijn van ‘couleur locale’ als de koers op onderdelen verschilt per gemeente. Dat staat dan in de omgevingsvisie beschreven. Bestaand beleid is dus het vertrekpunt. Dit beleid hebben we in samenspraak met de gemeenschap en belanghebbenden opgesteld.

Heeft u een plan of idee?

Heeft u als inwoner of ondernemer een plan? En heeft dit plan betrekking op de woon- en leefomgeving? Dan is de omgevingsvisie in het bijzonder van belang. Aan de hand van de omgevingsvisie beoordelen we plannen en ideeën die niet passen in het bestemmingsplan of omgevingsplan. U kunt de visie gebruiken om uw plan te onderbouwen.

Actuele informatie over de Omgevingsvisie Lijn50-gemeenten (Gulpen-Wittem, Vaals en Eijsden-Margraten)

De gemeente Gulpen-Wittem heeft de Omgevingsvisie Lijn50 opgesteld in samenwerking met de gemeenten Vaals en Eijsden-Margraten.

Actuele informatie over de Omgevingsvisie Lijn50-gemeenten

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken