Aanvraag omgevingsvergunning

Wat bent u van plan?

Wilt u een boom kappen, een dakkapel plaatsen, een huis bouwen, iets slopen, een bedrijf oprichten, een in-of uitrit aanleggen, asbest verwijderen of bijvoorbeeld een monument veranderen of onderhouden? Dan kunt u daarvoor terecht op de landelijke website van het 'Omgevingsloket'. U kunt zo nagaan welke regels er gelden op het perceel waar u iets van plan bent, een vergunningencheck doen en/of gelijk een aanvraag/melding doen. Een aanvraag of melding is overigens niet altijd nodig. Wij leggen u graag uit hoe dit werkt.

Moet ik een aanvraag indienen of is mijn activiteit vergunningvrij?

U heeft bouw- of sloopplannen of wilt het gebruik van een gebouw of perceel wijzigen, en weet niet of u hiervoor een vergunning nodig heeft. Doe dan eerst de vergunningencheck via het Omgevingsloket. Heeft u moeite met het doorlopen van deze vergunningencheck of het raadplegen van de regels? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 14 043. Wij helpen u graag verder.

Blijkt na deze vergunningencheck dat u een aanvraag/melding via het Omgevingsloket moet doen, lees dan op deze pagina wat u moet doen of weten vóórdat u de daadwerkelijke aanvraag in het online Omgevingsloket start:

  1. Weet u niet welke activiteit u moet aanvragen en/of welke activiteiten op uw initiatief van toepassing zijn? Neem dan vooraf contact op met de gemeente. Dit voorkomt dat u straks een verkeerde of geen complete vergunning heeft.

  2. Voor sommige initiatieven/plannen (ingewikkelde zaken of grote bouwontwikkelingen) is vooraf overleg met de gemeente aan te bevelen. Start dan dus niet meteen met een vergunningaanvraag via het Omgevingsloket, maar maak eerst een afspraak met de gemeente om uw initiatief te bespreken. Ook is het mogelijk om te kiezen voor de optie 'conceptverzoek' aan het einde van de aanvraagmodule.

    Let op: Zodra u een aanvraag via het omgevingsloket indient, worden kosten in rekening gebracht.

  3. Informeer de omgeving over uw plannen. Dus de directe buren als u een aanbouw wilt plaatsen of de bewoners uit uw straat als u bijvoorbeeld een bedrijf wilt beginnen in uw pand. Bij het aanvragen van de vergunning moet u namelijk aangeven of u aan ‘participatie’ hebt gedaan (ofwel uw omgeving heeft betrokken) en wat daarvan de uitkomst is. In sommige gevallen is dat zelfs verplicht! Hoe u de participatie het beste kunt aanpakken, kunt u lezen in deze handreiking.

  4. Bouwplannen met minder impact op de omgeving zoals tuinhuisjes, dakkapellen en kleinere verbouwingen kunnen in principe wel direct aangevraagd worden via het Omgevingsloket. Uw buren vooraf even informeren over deze werkzaamheden blijft natuurlijk uitgangspunt!

Heeft u met bovenstaande aandachtspunten rekening gehouden? Ga dan naar het Omgevingsloket online.

Ga naar het Omgevingsloket

Ga direct naar het Omgevingsloket

Ga naar het Omgevingsloket

In het Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers op verschillende manieren inloggen om een aanvraag of melding te doen. Burgers in Nederland loggen in met DigiD. Bedrijven of overheden met eHerkenning. Burgers uit andere Europese landen met eIDAS. Personen of bedrijven die tijdelijk in Nederland zijn (niet-ingezetenen) vragen een Omgevingsloket-ID aan.

Procedure

Voor eenvoudige aanvragen geldt dat u binnen acht weken hoort of u de vergunning krijgt. De gemeente kan de beslistermijn één keer verlengen met maximaal zes weken. Zodra een besluit is genomen, wordt dit bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Een verleende vergunning is geldig na de dag waarop het besluit over de aanvraag bekend is gemaakt. Een vergunning voor een activiteit die je niet kunt herstellen, bijvoorbeeld het kappen van een boom of slopen van een gebouw, is pas vier weken na de dag van de bekendmaking geldig.

Voor ingewikkeldere zaken (bijvoorbeeld bij het wijzigen van een rijksmonument, een groot bouwplan of bij het starten van een complex bedrijf) is er een uitgebreidere procedure die ook langer duurt. De gemeente beslist dan binnen 6 maanden over de vergunningsaanvraag. Voor dergelijke plannen wordt er door de gemeente een casemanager aangewezen die u verder begeleid met uw initiatief.

Contact met de gemeente:
Tel. 14 043
E-mail: info@gulpen-wittem.nl

Adres:
Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken