Starterslening via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe verordening Starterslening in werking getreden

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe verordening Starterslening gemeente Gulpen-Wittem 2021 in werking getreden. Een starterslening is een aanvullende lening bovenop een gewone hypotheek om de aankoop van jouw eerste huis of appartement mogelijk te maken. De starterslening wordt verstrekt door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (Svn).

Om een starterslening te kunnen krijgen, gelden voorwaarden:

  1. Je woont in Nederland (in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen).
  2. Op het moment van de aanvraag woon je zelfstandig in een huurwoning/wooneenheid of ben je inwonend.
  3. Het gaat om de koop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Gulpen-Wittem met een maximale koop-(aanneem)som van € 245.000 inclusief verbeterkosten en meerwerk.
  4. Je gaat zelf wonen in de woning waarvoor je een starterslening aanvraagt.

Denk je in aanmerking te komen voor een starterslening?

Neem dan contact op met de heer Martin van der Venne, Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van de gemeente Gulpen-Wittem, telefoon 14 043 of via mail info@gulpen-wittem.nl. Na telefonisch contact stuur je je verzoek om een starterlening per mail naar de gemeente. Bij het voldoen aan de voorwaarden, ontvang je een toewijzingsbrief die je vervolgens bij Svn kunt indienen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken