Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen?

U kunt voor uw kind de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind, als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren, ook de achternamen van beide ouders geven. Er is vanaf 1 januari 2024 een overgangsregeling voor kinderen die op (of na) 1 januari 2016 zijn geboren.

Keuze van de achternaam kan alleen bij het eerste kind

Heeft u een keuze gemaakt voor de achternaam van uw eerste kind? Dan geldt de gekozen achternaam ook voor alle volgende kinderen.

Wanneer keuze achternaam vastleggen?

Ouders geven de keuze voor de achternaam door bij het erkennen van het kind of bij de geboorteaangifte. In het geval van de keuze voor de achternamen van beide ouders, dienen tijdens de afspraak ook beide ouders persoonlijk naar het gemeentehuis te komen. Dit kan dus niet door één ouder en ook niet schriftelijk!

Als u uw kind eerst moet erkennen, geeft u de naamskeuze door tijdens de erkenning. U en uw partner moeten dan samen naar de gemeente als u voor een gecombineerde achternaam kiest. Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch de achternaam die volgens de wet bij uw gezinssituatie hoort. De keuze van de gecombineerde achternaam is eenmalig en geldt ook voor de volgende kinderen van deze ouders. Naamskeuze kan ook bij adoptie, bij de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap of bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Buitenlandse nationaliteit

Heeft uw kind geen Nederlandse nationaliteit, maar wel één of meer buitenlandse nationaliteiten? Dan bepalen de buitenlandse regels de mogelijkheden voor de achternaamkeuze. Heeft uw kind meer buitenlandse nationaliteiten? Dan mag u kiezen welke buitenlandse regels de achternaamkeuze bepalen. Neem voor meer informatie over de keuzemogelijkheden contact op met de overheid van de nationaliteit(en) van uw kind.

Wat is het maximale aantal namen dat doorgegeven kan worden?

Er zit een maximum van twee naamdelen aan de regeling van gecombineerde achternamen. Als personen met een gecombineerde achternaam zelf kinderen krijgen, dan kunnen zij voor deze kinderen ook maximaal twee naamdelen kiezen. Er zullen dan naamdelen vervallen om tot de gecombineerde achternaam te komen.

Overgangsregeling als oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren

Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren, kan men gebruikmaken van een overgangsregeling voor een gecombineerde achternaam. Hierdoor kan er vanaf 1 januari 2024 alsnog een gecombineerde achternaam gekozen worden voor de kinderen. De ouders kiezen samen welke namen zij doorgeven, en in welke volgorde. De gekozen naam geldt voor alle kinderen van diezelfde ouders. Deze overgangsregeling geldt tot 1 januari 2025.

Let op! Als uw kind al een paspoort of identiteitskaart heeft, dan is dit document niet langer geldig bij een gewijzigde achternaam. U moet voor uw kind een nieuw identiteitsdocument aanvragen, met de (nieuwe) gecombineerde achternaam. De kosten hiervan zijn voor uzelf.

Landelijke aanvullende informatie

Afspraak maken en wat u mee moet nemen

Heeft u al een afspraak gemaakt voor het erkennen van uw kind of voor geboorteaangifte? Dan hoeft u geen afspraak voor 'keuze achternaam' te maken. U kunt de naamskeuze ook tijdens deze afspraken doorgeven.

Naamskeuze kan echter ook bij adoptie, bij de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap of bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het maken van een afspraak is ook nodig als u gebruikmaakt van de overgangsregeling.

Afspraak maken 'keuze voor achternaam kind'

Wat moet u meenemen?

  • Legitimatiebewijzen van de twee ouders.
  • Beide ouders zijn aanwezig tijdens de afspraak.
  • Als u gebruik maakt van de overgangsregeling: het legitimatiebewijs van uw kind(eren) én uw kind(eren) zelf dient/dienen aanwezig te zijn tijdens de afspraak.

Kosten

Het doorgeven van de achternaam van uw kind bij de geboorteaangifte of erkenning kind is gratis.

Als u gebruik maakt van de overgangsregeling (als uw oudste kind op of na1 januari 2016 is geboren) kost naamskeuze € 75 voor het eerste kind en € 50 voor elk volgend kind. De overgangsregeling geldt tot 1 januari 2025.

Let op! Als uw kind al een paspoort of identiteitskaart heeft, dan is dit document niet langer geldig bij een gewijzigde gecombineerde achternaam. U moet voor uw kind een nieuw identiteitsdocument aanvragen, met de (nieuwe) gecombineerde achternaam. De kosten hiervan zijn voor uzelf.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken