Geboorteaangifte

U doet binnen 3 dagen online of bij het Klantcontactcentrum aangifte van de geboorte

U doet dit in de gemeente waar uw kind is geboren. Met deze aangifte maakt u de geboorte officieel bekend bij de gemeente. Dit is wettelijk verplicht. Bel hiervoor 14 043, maak een afspraak bij het Klantcontactcentrum of geef dit digitaal door middels DigiD. U kunt als ouder de geboorte ook digitaal doorgeven. Het doorgeven van een geboorte via DigiD is niet mogelijk als één van de ouders niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren de achternamen van beide ouders geven.
Als u voor een gecombineerde achternaam kiest, kunt u de geboorte niet via DigiD doorgeven maar dient u hiervoor een afspraak met het Klantcontactcentrum te maken. Beide ouders moeten dan persoonlijk aanwezig zijn bij de aangifte in het gemeentehuis.

Geef de geboorteaangifte online door met DigiD

Hoe werkt het?

De moeder, vader of duomoeder doet aangifte van de geboorte.

Als zij dit niet kunnen doen, moet één van de volgende personen dit voor ze doen:

  • Iedere persoon die aanwezig was bij de geboorte.
  • Bij een thuisbevalling: een medebewoner van het huis.
  • Bij bevalling in het ziekenhuis: het hoofd van het ziekenhuis of een door het hoofd gemachtigde medewerker.
  • Als ook dit niet mogelijk is, wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar het kind is geboren.

Geboorteakte

De gemeente maakt na de aangifte een geboorteakte op. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. U kunt een afschrift of uittreksel van de geboorteakte krijgen.

Wat moet ik doen?

Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, doet u online of op afspraak (bel 14 043) aangifte bij de gemeente. Op zaterdag, zondag of een nationale feestdag kunt u geen aangifte doen. In dat geval krijgt u een extra werkdag de tijd. Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u aangifte kunt doen:

Op welke dag aangifte doen?
Kind geboren op: Uiterlijk aangifte doen op:
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
vrijdag (en maandag is een feestdag) woensdag
zaterdag dinsdag
zondag woensdag

Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie. U kunt dan een boete krijgen.

Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • verklaring van de arts of de verloskundige (als u die hebt)
  • trouwboekje (niet verplicht)
  • erkenningsakte ongeboren kind (als u die hebt)
  • akte van naamskeuze (als u die hebt)

Kind geboren in lesbische relatie

De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, nemen een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee als de donor anoniem is.

Aanvullende informatie

Keuze achternaam

Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kindje krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Kind erkennen

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn, dan moet u het kind erkennen. Dat kan voor of na de geboorte. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder bent.

Andere nationaliteit

Als uw pasgeboren kindje niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u misschien niet zelf bepalen welke achternaam uw kindje krijgt. Dit hangt af van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

Geboorteaangifte overleden kind

Heeft uw kindje enige tijd geleefd na de bevalling, maar is het voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt in de gemeente waar uw kindje is geboren. Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt in de gemeente waar uw kindje is overleden.

Levenloos geboren kind

Als uw kindje levenloos wordt geboren, kunt u bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken. Dit is een officieel bewijs dat uw kindje is geboren. Hoe lang de zwangerschap heeft geduurd, is hierbij niet belangrijk. Deze akte is inhoudelijk hetzelfde als een geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister.

Kinderbijslag en BSN

U hoeft geen kinderbijslag en burgerservicenummer (BSN) aan te vragen; deze krijgt u automatisch.

Kosten

Aangifte doen van een geboorte kost niets. Wel moet u betalen als u een afschrift (officiële kopie) van de geboorteakte wilt.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken