Jaaroverzicht klachten 2022

Elke medewerker van de gemeente doet zijn of haar uiterste beste om onze inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. De contacten tussen de gemeente en haar inwoners lopen vaak goed, maar helaas niet altijd. Het kan gebeuren dat een inwoner niet tevreden is over onze dienstverlening, doordat bijvoorbeeld het gesprek met een medewerker of bestuurder niet prettig verliep. Of omdat men geen of pas heel laat antwoord kreeg op een brief of email.

De gemeente zorgt voor de registratie van de ingediende klachten. Via deze weg publiceren we de gegevens over het jaar 2022.

Klachtenregeling

De gemeente Gulpen-Wittem heeft vanaf 22 december 2022 een nieuwe klachtenregeling. Deze regeling bevat meer informatie over de behandeling van klachten. De klachtenregeling is te vinden via officiële bekendmakingen.nl ‘Klachtenregeling Gulpen-Wittem 2022’.

Cijfers

  • In 2022 heeft de gemeente in totaal 12 klachten ontvangen. In 2021 waren dit 14 klachten;
  • Van de in totaal 12 klachten zijn er 11 informeel afgehandeld. Dat betekent dat in het overgrote merendeel het mogelijk is om de klacht snel en eenvoudig op te lossen door het voeren van een (telefonisch)gesprek;
  • Alle 11 klachten die informeel zijn behandeld, zijn afgehandeld binnen de wettelijk termijn van 6 weken. Gemiddeld wordt een klacht in onze gemeente binnen 3 weken afgehandeld;
  • 5 van de 12 klachten gingen over de (telefonische) bereikbaarheid van de gemeente.

Hieronder vindt u een uitgebreider overzicht van de klachten 2022.

Overzicht klachten 2022
Nr. Datum klacht Klacht Klager uit kern Datum afgehandeld Afhandelwijze
1 31-01-2022 Klacht over telefonische bereikbaarheid van gemeente. Gulpen 08-02-2022 Klager heeft schriftelijk uitleg gekregen, over hoe het 14+netnummer werkt, zodat deze de gemeente in het vervolg beter kan bereiken.
2 06-04-2022 Klacht over gedraging van de ambtenaar en de manier van handhaven. Wijlre 16-06-2022 Formele klachtenprocedure gevolgd. Is een gesprek geweest en schriftelijke afdoening.
Inhoudelijke afspraken gemaakt en daarnaast mondeling excuses aangeboden door ambtenaar.
3 07-04-2022 Klacht over gedraging medewerkers groenvoorziening. Reijmerstok 20-04-2022 Voorman buitendienst is op locatie geweest en klacht is mondeling besproken naar tevredenheid met klager.
4 05-05-2022 Klacht over het niet leveren van beloofde documenten. Gulpen 16-05-2022 Mondeling afgesproken om alsnog de stukken toe te sturen.
5 29-06-2022 Klacht of feit dat ambtenaar te vroeg in de ochtend naar de burger had gebeld. Eys 30-06-2022 Door middel van een telefonisch gesprek de klacht afgehandeld.
6 15-08-2022 klacht over het niet reageren van de gemeente op diverse meldingen. Nijswiller 14-09-2022 Door middel van een telefonisch gesprek de klacht afgehandeld.
7 29-08-2022 Klacht over gedragingen van de boa's. Vijlen 08-09-2022 Door middel van een telefonisch gesprek de klacht afgehandeld.
8 21-09-2022 Klacht over de bereikbaarheid van de gemeente i.v.m. groenvoorziening. Nijswiller 11-10-2022 Voorman buitendienst heeft met klager contact opgenomen.
9 22-09-2022 Klacht over het niet-naleven van de beloofde termijn en geen reactie van de gemeente.  Gulpen 05-10-2022 Door middel van een telefonisch gesprek de klacht afgehandeld.
10 28-09-2022 Klacht over de bereikbaarheid van de gemeente, omdat de burger niet werd teruggebeld.  Mechelen 24-10-2022 In gesprek gegaan met de klager, aanvullende afspraken gemaakt en samen een oplossing gevonden.
11 07-10-2022 Klacht over het uitblijven van een reactie. Mechelen 24-10-2022 Er zijn afspraken met buurtbewoners gemaakt.
12 24-10-2022 Klacht over de gedragingen van de boa’s n.a.v. uitgevoerde controle/ betreden pand. Gulpen November 2022 Mondeling aan klager uitgelegd wat de aanleiding van de controle was.

Klachten zijn signalen en kansen om onze dienstverlening te verbeteren. Dit heeft o.a. geleid tot:

  • aanpassing van de website;
  • gesprekken met leidinggevende en medewerkers;
  • maken van een klachtfolder; om burgers op een eenvoudige manier op weg te helpen als ze een klacht hebben.

Klachten die door andere organisaties in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd zijn hierin niet meegenomen. Sommige hebben een eigen klachtenregeling. Denk hierbij aan klachten die worden geuit binnen het Sociaal Domein. Deze hebben veelal een eigen klachtenregeling al dan niet via een centrumregeling. Meldingen over de openbare ruimte vallen ook niet onder het klachtrecht.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken