Een melding doen

Via onderstaande knop kunt u een melding doen over bijvoorbeeld uw omgeving, groenonderhoud, hondenpoep en riolering. U kunt ook bellen met de gemeente via 14 043 om uw melding door te geven.

Doe een melding

Let op: soms is het beter om uw melding direct bij een andere organisatie te doen die u beter en sneller kan helpen. Bijvoorbeeld als u een melding wilt doen over het leegmaken van uw huisvuilcontainer of een kapotte lantaarnpaal. Bij wie u het beste kunt melden, hangt af van wat u wilt doorgeven. Bij 'Melding doen bij een andere organisatie' ziet u waar u terecht kunt.

Melding doen bij een andere organisatie

Legen van afvalcontainers bij Rd4

Storingen aan straatverlichting bij SPIE

Meldingen of klachten over gebreken aan een provinciale weg bij de Provincie Limburg

Politie

Riolering
Problemen met het riool op uw eigen perceel, bijvoorbeeld een verstopping of stankoverlast, dient u zelf of een door u ingeschakeld bedrijf op te lossen. Alle andere meldingen over het riool BUITEN uw eigen perceel kunt u bij de gemeente doen. Huurders moeten bij de betreffende verhuurder of woningvereniging een melding doen.

Milieu bij Milieuklachtentelefoon RUD Zuid-Limburg

  • Telefoon: 043 361 70 70. Voor (grootschalige) milieuklachten over bedrijven of melden van (grote) milieuincidenten. Bijvoorbeeld meldingen over (giftige) rookwolken of grootschalige afvaldumping.

Gewond dier bij Dierenambulance Limburg - Dierenbescherming

Zwerfdier bij de Dierenbescherming

Verwaarloosd en/of mishandeld dier bij de Dierenbescherming

  • Telefoon: 144

Dood dier in de openbare ruimte bij de gemeente

Discriminatie

Klacht over de gemeente
Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen of een verkeerd antwoord heeft gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht over de gemeente indienen.

Spoed buiten kantooruren

Wilt u buiten kantooruren een gevaar voor de omgeving of ernstige overlast melden, zoals een omgewaaide boom, een gevaarlijk gat in het wegdek of een verstopt riool in gemeentegrond? Doe dan een spoedmelding. Buiten kantooruren kunt u het wachtdienstnummer van de buitendienst bellen via telefoon 06 22 45 25 30. Let op: dit is alléén bedoeld voor technische gevallen in de openbare ruimte. Wilt u iets anders melden? Kijk dan waar u het beste terecht kunt in het overzicht 'Melding doen bij een andere organisatie'.

Onkruidbestrijding, snoei- en maaiwerkzaamheden, bladkorven

Onkruid op verharde delen zoals stoepen en fietspaden bestrijden we door middel van branden, hete lucht of borstelen. Dit gebeurt elke maand tussen mei en oktober. We doen dat sinds een paar jaar niet meer met chemische middelen. Branden, hete lucht of borstelen is beter voor het milieu en hiermee verwachten we dat het onkruid in onze omgeving op een acceptabel niveau blijft. Gemeentelijke hagen worden ongeveer 2 keer per jaar tussen juni en september gesnoeid met een machine. Bermen worden 2 tot 3 keer per jaar tussen mei en november gemaaid. Daarbij houden we ook rekening gehouden met de biodiversiteit. Daarnaast houden we bij snoei- en maaiwerkzaamheden rekening met voedselplanten voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten. In de herfst en winter ziet u de locaties van bladkorven ook op deze pagina.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken