Een melding doen

Is er iets kapot bij u in de buurt? Ziet u een gevaarlijke situatie? Meld het ons meteen. Ook als het gaat om rondslingerend afval of vernielingen. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in. Melden kan ook buiten kantooruren.

Meldingen over het legen van uw afvalcontainer kunt u doorgeven aan het Rd4-servicepunt: tel. 045 5437100 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur), e-mail info@rd4.nl

Meldingen over defecte straatverlichting kunt u rechtstreeks doorgeven aan Ziut, beheerder van openbare verlichting.

Direct melden via meldingsformulier

Of bel 14 043

Wat u kunt melden

U kunt problemen bij u in de buurt aan ons melden over bijvoorbeeld:

 • openbare ruimte
 • hondenpoep
 • prullenbakken
 • wegdek/trottoir
 • uitvoering parkeercontrole
 • tijdelijke verkeersmaatregelen
 • wandelpaden/recreatie
 • riolering
 • speeltoestellen
 • sportvelden
 • verkeersveiligheid
 • gemeentelijke begraafplaatsen
 • groenonderhoud
 • overlast door jeugd
 • illegaal dumpen (huishoudelijk) afval
 • milieu (overlast door geur, geluid, trillingen,stof enz.)
 • bouwen, slopen, ruimtelijke ordening
 • kadavers, dode dieren, ongedierte
 • kabels en leidingen
 • bebording en markeringen
 • wateroverlast (géén riolering)
 • bereikbaarheid dorpskernen

Melden bij andere instanties

 • Klachten over het legen van uw afvalcontainer bij het Rd4-servicepunt: telefoonnummer 045 - 543 71 00 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur), e-mailadres info@rd4.nl
 • Zwervend, gewond of dood dier: Meldnummer 144 red een dier (verwaarlozing en mishandeling); Dierenbescherming Limburg/dierenambulance: 0900 - 700 90 00; Dierenambulance Limburg-Zuid: 0900 - 443 32 24
 • Meldingen over defecte straatverlichting kunt u rechtstreeks doorgeven aan Ziut, beheerder van openbare verlichting.

Spoed buiten kantooruren

Wilt u buiten kantooruren een gevaar voor de omgeving of ernstige overlast melden, zoals een omgewaaide boom, een gevaarlijk gat in het wegdek of een verstopt riool in gemeentegrond? Doe dan een spoedmelding.

 • Buiten kantooruren kunt u het wachtdienstnummer van de buitendienst bellen: 06 - 22 45 25 30
 • Bij spoedeisende klachten op het gebied van milieu bij evenementen en bedrijven: 06 - 15 87 28 87

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken