Een melding doen

Via dit meldingsformulier geeft u meldingen over de openbare ruimte, groenonderhoud, hondenpoep, riolering enz. door:

Direct melden via meldingsformulier

Of bel 14 043

Klacht over de gemeente: bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen of verkeerd antwoord heeft gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen.

Spoed buiten kantooruren

Wilt u buiten kantooruren een gevaar voor de omgeving of ernstige overlast melden, zoals een omgewaaide boom, een gevaarlijk gat in het wegdek of een verstopt riool in gemeentegrond? Doe dan een spoedmelding. Buiten kantooruren kunt u het wachtdienstnummer van de buitendienst bellen via tel: 06 22 45 25 30.

Gemeentelijke onkruidbestrijding, snoei- en maaiwerkzaamheden, bladkorven

Onkruid op verharde delen zoals stoepen en fietspaden wordt bestreden door branden, hete lucht of borstelen. Dit gebeurt maandelijks tussen mei en oktober. Sinds enkele jaren bestrijdt de gemeente onkruid niet meer met chemische middelen, maar op milieubewuste wijze door branden, hete lucht of borstelen. Hiermee verwacht de gemeenteĀ dat het straatbeeld op een acceptabel niveau blijft. Gemeentelijke hagen worden circa twee keer per jaar tussen juni en september machinaal gesnoeid. Bermen worden twee tot drie keer per jaar tussen mei en november gemaaid. Bij het beheer van het gemeentelijke groen wordt ook rekening gehouden met deĀ biodiversiteit. Bij snoei- en maaiwerkzaamheden wordt rekening gehouden met het behoud van voedselplanten voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten. In de herfst/winter ziet u de locaties van bladkorven op deze pagina.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken