Een melding doen

Via dit meldingsformulier geeft u meldingen over de openbare ruimte, groenonderhoud, hondenpoep, riolering enz. door:

Direct melden via meldingsformulier

Of bel 14 043

Straatverlichting: Meldingen over defecte straatverlichting kunt u rechtstreeks doorgeven aan Spie, beheerder van openbare verlichting. Op iedere straatlantaarn staat een uniek nummer. Hou dit nummer bij de hand.

Melding Enexis: in diverse Limburgse gemeenten gaat de openbare verlichting in de avond te laat aan en in de ochtend te vroeg uit. Hier wordt door Enexis aan gewerkt. Alle gemelde storingen bij Enexis en Spie gaan zij oplossen.

Afval: Meldingen over het legen van afvalcontainers aan Rd4: tel. 045 5437100 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur), e-mail info@rd4.nl.

Melden bij andere instanties

  • Gewond dier: dierenambulance Limburg van de dierenbescherming (24/7 bereikbaar): tel. 088 811 3510. Zwervend dier: neem contact op met de dierenbescherming.
  • Verwaarloosd en/of mishandeld dier: meldnummer 144 red een dier. Tel. 144.
  • Dood dier in de openbare ruimte (das, kat, marter): neem contact op met het KCC van de gemeente binnen kantooruren en de wachtdienst van de gemeente buiten kantooruren, tel. 06 22 452530.
  • Provinciale weg: meldingen of klachten over gebreken op of aan de provinciale weg kunnen aan de Provincie Limburg doorgegeven worden middels een digitaal klachtenformulier of telefoon 043 - 3897777. De Provincie pakt het dan verder op.
  • Politie: meldingen voor de politie bij spoed: 112 bellen, geen spoed: tel. 0900 - 8844 (belkosten) of zonder belkosten via het meldformulier. Direct contact met de wijkagenten: Roland Dobbelstein of Remco van Egdom.
    Meld Misdaad Anoniem: iets melden zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem via tel. 0800 - 7000 (gratis). U kunt daar ook iets online melden en toch anoniem blijven. Via Meld Misdaad Anoniem krijgt de politie informatie en kunt u helpen om uw omgeving veiliger te maken. Overige meldingen politie: www.politie.nl
  • Riolering: problemen met het riool op uw eigen perceel, bijvoorbeeld een verstopping of stankoverlast, dient u zelf of een door u ingeschakeld bedrijf te verhelpen. Alle andere meldingen over het riool BUITEN uw eigen perceel kunt u bij de gemeente doen. Huurders moeten bij de betreffende verhuurder of woningvereniging melding doen.

Gemeentelijke onkruidbestrijding, snoei- en maaiwerkzaamheden, bladkorven

Onkruid op verharde delen zoals stoepen en fietspaden wordt bestreden door branden, hete lucht of borstelen. Dit gebeurt maandelijks tussen mei en oktober.
Sinds enkele jaren bestrijdt de gemeente onkruid niet meer met chemische middelen, maar op milieubewuste wijze door branden, hete lucht of borstelen. Hiermee verwacht de gemeente dat het straatbeeld op een acceptabel niveau blijft.

Gemeentelijke hagen worden circa twee keer per jaar tussen juni en september machinaal gesnoeid. Bermen worden twee tot drie keer per jaar tussen mei en november gemaaid. Bij het beheer van het gemeentelijke groen wordt ook rekening gehouden met de biodiversiteit. Bij snoei- en maaiwerkzaamheden wordt rekening gehouden met het behoud van voedselplanten voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten.

In de herfst/winter ziet u de locaties van bladkorven op deze pagina.

Spoed buiten kantooruren

Wilt u buiten kantooruren een gevaar voor de omgeving of ernstige overlast melden, zoals een omgewaaide boom, een gevaarlijk gat in het wegdek of een verstopt riool in gemeentegrond? Doe dan een spoedmelding.

  • Buiten kantooruren kunt u het wachtdienstnummer van de buitendienst bellen: 06 - 22 45 25 30

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken