Ontevreden over behandeling

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld?

Bijvoorbeeld omdat u geen of verkeerd antwoord heeft gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen.

Let op: meldingen over de openbare ruimte, groenonderhoud, riolering enz. geeft u door via ons meldingsformulier openbare ruimte, en niet via het formulier op deze pagina!

Klacht indienen

Wat u moet weten

  • Heeft u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen
  • U kunt alleen een klacht indienen als de aanleiding voor uw klacht minder dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden
  • U kunt geen klacht indienen als dezelfde klacht al eerder is behandeld
  • Wij beoordelen uw klacht vertrouwelijk Mogelijk vragen wij u om uw klacht mondeling toe te lichten
  • U krijgt bericht over de beslissing over uw klacht

Klacht over buurt

Heeft u een klacht of tip over uw buurt? Heeft u last van zwerfvuil, een verstopte riolering of losse stoeptegel? Maak dan een melding.

Schriftelijk indienen

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. Stuur een brief met de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres
  • Uw klacht (over wie of wat gaat het en wanneer heeft het voorval plaatsgevonden)
  • Uw handtekening

Gemeente Gulpen-Wittem
t.a.v. Klantcontactcentrum
Postbus 56
6270 AB  Gulpen

Niet eens met het besluit over uw klacht

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht door de gemeente is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Meer informatie over de interne klachtenregeling vind u hieronder.

Elke medewerker van de gemeente doet zijn of haar uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u
niet tevreden bent over onze dienstverlening. Bijvoorbeeld omdat uw gesprek met een medewerker niet prettig verliep. Of omdat u geen of pas heel laat een antwoord kreeg op een brief of e-mail, of omdat een medewerker onbeleefd was. Dan kunt u een klacht indienen. In deze flyer leggen we uit hoe dat werkt (PDF, 39.6 kB).

In de Algemene wet bestuursrecht zijn regels opgenomen voor de behandeling van klachten door burgers, bedrijven etc. In aanvulling daarop is het gebruikelijk dat gemeenten zelf een klachtenregeling vaststellen. Deze heeft de gemeente Gulpen-Wittem ook vastgesteld. De bedoeling bij het afhandelen van klachten is dat de gemeente kan leren van haar gedrag. Maar bovenal is het gericht op herstel van vertrouwen richting burgers. 

Overzicht klachten 2022

Hier vind u een overzicht van de klachten over het jaar 2022.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken