Is het een melding, klacht of bezwaar?

Melding, klacht of bezwaar. Wat zijn de verschillen?

Een melding, een klacht of een bezwaar. Voor u is het misschien allemaal hetzelfde. Maar binnen de gemeente maken we onderscheid tussen deze begrippen. We zetten de verschillen graag voor u op een rij:

Melding

Is er iets kapot op straat? Of ervaart u overlast? Doe een melding. Meldingen gaan over afval, vervuiling, groen, verkeer, overlast, graffiti of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. Via een melding laat u ons weten wat er aan de hand is en op welke plek dat is. Zo kunnen wij ermee aan de slag.

Zo doet u een melding: vul het online meldingsformulier in, of bel naar tel. 14 043. Wilt u buiten kantooruren ernstige overlast melden zoals een omgewaaide boom of een gevaarlijk gat in het wegdek? Bel naar 06 22 45 25 30.

Klacht

Elke medewerker van de gemeente doet zijn of haar uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Bent u ontevreden over hoe een medewerker u heeft behandeld? Dan kunt u in gesprek gaan met de medewerker. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen.

Zo dient u een klacht in: vul het online klachtenformulier in, of stuur ons een brief met uw klacht.
U kunt ook bellen naar tel. 14 043 en vragen naar onze klachtencoördinator.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. U kunt niet tegen alle besluiten bezwaar maken. In het besluit staat of u wel of geen bezwaar kunt maken.
Zo maakt u bezwaar: Stuur ons een brief met uw bezwaar of mail een scan van de brief naar info@gulpen-wittem.nl.
U kunt de brief ook afgeven bij de balie in het gemeentehuis.

Wilt u de brief liever per post naar ons sturen? Gebruik dan het volgende postadres:

Gemeente Gulpen-Wittem
Postbus 56
6270 AB Gulpen

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken