Veel gestelde vragen Oekraïne

Vluchtelingen opvangen in huis

Ik wil vluchtelingen opvangen in mijn huis. Hoe doe ik dit?

U kunt zich melden bij Vluchtelingenwerk Nederland en bij Takecarebnb. Deze organisaties regelen vraag en aanbod voor logeerplekken, in samenwerking met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).

Ik heb familie of vrienden in Oekraïne, mogen wij hen opvangen?

Ja, dat mag.

Hoe lang moet ik een woning beschikbaar stellen?

Informeer u goed voordat u vluchtelingen in huis neemt. Het opvangen heeft ook een impact op uw eigen (gezins-)leven. Organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland en Takecarebnb kunnen u hierover verder informeren.

Hoe lang mag ik Oekraïense vluchtelingen opnemen in mijn huis?

Inwoners van Oekraïne kunnen zonder visum vrij reizen naar de EU. Zij mogen hier 90 dagen verblijven. Die periode wordt verlengd waar nodig. Daarom hoeven mensen uit Oekraïne in eerste instantie ook niet naar een asielzoekerscentrum. Zij hebben immers al recht op verblijf in Nederland. Hoe lang de situatie in Oekraïne gaat duren, is natuurlijk niet te zeggen. Maar de Rijksoverheid houdt rekening met ten minste zes maanden, waarbij tussentijds aan de hand van dan beschikbare informatie bekeken zal worden of deze termijn nog passend is.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de IND.

Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in mijn huis. Hoe zit het met inschrijven in de gemeente?

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de BRP bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Zij hebben rechtmatig verblijf op grond van de vrije verblijfstermijn van 180 dagen.

Kan ik een afspraak maken bij mijn (huis)arts, wanneer Oekraïense vluchtelingen in mijn huis medische zorg nodig hebben?

Zonder Nederlandse zorgpolis kunt u vooralsnog alleen bij medische urgentie een afspraak maken voor spoedeisende hulp. Lees meer informatie hierover op de website van de rijksoverheid.

Moet ik asiel aanvragen voor vluchtelingen uit Oekraïne die in mijn huis verblijven?

Oekraïners met een biometrisch paspoort hoeven geen asiel aan te vragen in Nederland. Bekijk op de website van de rijksoverheid welke mogelijkheden er zijn voor Oekraïners die in Nederland willen blijven.

Welke regelingen kan ik aanvragen voor vluchtelingen in mijn huis?

Er wordt gewerkt aan een landelijke regeling. Zodra hierover meer bekend is, communiceren wij dit via onze website.

Kan ik een vergoeding ontvangen voor het opvangen van vluchtelingen?

Er is een landelijke regeling in de maak voor een financiële bijdrage aan vluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit die bijdrage kunnen ze eventueel voor de woonruimte of voor maaltijden betalen. Binnenkort wordt de regeling bekend gemaakt. Zodra het bekend is, laten wij het weten via onze website.

Kunnen de kinderen van vluchtelingen naar school gaan of onderwijs krijgen?

Oekraïense kinderen hebben uiteraard recht op onderwijs. De gemeente brengt op dit moment in kaart wat zij hiervoor moet organiseren en overlegt hierover met het rijk. Zodra meer bekend communiceren we dit via deze website.

Overige hulp aanbieden

Ik wil hulp aanbieden aan vluchtelingen. Wat kan ik doen?

Vluchtelingenwerk Nederland heeft een website waar u uw steun kunt aanbieden. Ook kunt u hulp aanbieden bij Stichting Oekraïense gemeenschap Nederland. Daarnaast kunt u een donatie doen via giro 555.

Ik wil graag spullen, zoals matrassen en kleding, aanbieden. Waar kan ik die naar toe brengen?

De hulporganisaties geven aan dat er momenteel vooral behoefte is aan opvangplekken en geld. Spullen zijn er vooralsnog voldoende. Wij adviseren u om uw spullen nog even te bewaren en het nieuws op onze website in de gaten te houden, mocht de vraag naar spullen er toch komen in de nabije toekomst dan vermelden we dat op onze website.

Waar kan ik terecht als ik een tolk nodig heb?

Er is helaas een groot tekort aan tolken die Oekraïens en Nederlands spreken. Wij zijn op zoek naar mensen die kunnen helpen. Kent u iemand in uw omgeving die zich zou willen inzetten als tolk? Meld dat dan via Oekraine@gulpen-wittem.nl. Ook als u een tolk nodig heeft, kunt u mailen naar dit mailadres.

Spreekt u Oekraïens en/of Russisch en tenminste één andere taal? En wilt u als vrijwilliger helpen om een brug te slaan tussen anderstaligen? Meldt u dan aan als online vertaler bij Teleportel. Oekraïens en/of Russisch sprekenden - met kennis van andere talen – vertalen in real-time, via het internet, voor Oekraïense vluchtelingen. Dit zijn géén professionele vertalers of tolken maar meertalige burgers. Het doel is om vluchtelingen te helpen bij hun essentiële behoeften. Iedereen kan gratis van de ‘vertaaldienst’ gebruik maken. Het werkt eenvoudig. De gebruiker en de vluchteling zitten op dezelfde plaats. De vertaler op een willekeurige andere plaats. Via de smartphone of computer helpt de vertaler om tijdens het gesprek te tolken.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg en bevolkingszorg

Waarom vangt de regio Zuid-Limburg 2.000 vluchtelingen op?

Vanuit het rijk hebben alle veiligheidsregio’s (waar de gemeenten in deelnemen) de opdracht gekregen om binnen twee weken 1.000 plekken te realiseren en vervolgens een plan te maken om nog eens 1.000 plekken per regio te realiseren.

Zijn er schuilkelders in de omgeving waar ik kan schuilen?

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg zal hierover communiceren. Kijk voor meer informatie op de website van de VRZL.

Kan ik jodiumpillen krijgen vanwege de dreiging in Oekraïne?

Het verstrekken van jodiumpillen is een landelijke aangelegenheid van de rijksoverheid. De rijksoverheid ziet nu geen aanleiding om jodiumpillen te verstrekken aan alle Nederlanders vanwege de dreiging in Oekraïne. U kunt meer uitleg hierover raadplegen via de website van de rijksoverheid en via de website van de VRZL.

Wanneer moet ik jodiumpillen slikken?

Op dit moment is dat niet aan de orde. Kijk voor meer informatie op de website van de VRZL.

Informatie voor Oekraïense vluchtelingen

Mogen Oekraïners hier werken?

U mag hier werken of studeren. Daarvoor heeft u wel een Burgerservicenummer (BSN) nodig. Dat BSN kunt u aanvragen bij een zogenaamd RNI-loket (RNI staat voor Register Niet-Ingezetenen). Het dichtstbijzijnde RNI-loket is in Heerlen.

Waar kunnen de Oekraïense vluchtelingen terecht voor informatie en vragen?

Voor de meest voorkomende vragen kunt u terecht op de website van Vluchtelingenwerk Nederland.

Hoe lang mogen Oekraïense vluchtelingen rechtmatig verblijven in Nederland?

Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. U kunt hier verblijven voor een periode van 180 dagen. Het is voor u dan ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven. Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden.

Heeft een vluchteling uit Oekraïne recht op financiële ondersteuning door de Nederlandse overheid?

Ja, vluchtelingen uit Oekraïne hebben gedurende hun tijdelijk verblijf in Nederland recht op financiële ondersteuning. Dit kan worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Meer informatie over hoe dat kan volgt zo spoedig mogelijk.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken