U kunt een paspoort persoonlijk of een paspoort digitaal aanvragen bij het Klantcontactcentrum. Daarvoor maakt u een afspraak. Het nieuwe document is na 7 werkdagen klaar. Een paspoort voor volwassenen is 10 jaar geldig. Voor jongeren tot 18 jaar is een paspoort 5 jaar geldig.

Afspraak maken aanvraag paspoort

Wat u moet weten

Spoedaanvraag

Heeft u uw paspoort snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag vóór 14.00 uur. Hiervoor betaalt u extra. U kunt uw paspoort meestal de volgende werkdag afhalen. Bent u uw oude paspoort kwijt? Dan duurt de spoedaanvraag langer.

Is zelfs een spoedaanvraag niet snel genoeg? Lees verder op Rijksoverheid: Nooddocument.

Kwijt of gestolen

Is uw paspoort kwijt of gestolen? U kunt dit digitaal doorgeven.
U kunt ook een afspraak bij de gemeente maken. U vult een vermissingsverklaring in bij het Klantcontactcentrum en kunt daarna direct een nieuw paspoort aanvragen. Neem uw eventuele andere identiteitsdocumenten (rijbewijs, identiteitskaart) mee.

Reizen met kinderen, reisdocument kind

Reist u naar het buitenland met een kind waarover u geen gezag of gezamenlijk gezag heeft? Heeft uw kind een andere achternaam? Zorg dan dat u kunt bewijzen dat u het ouderlijk gezag heeft of dat u toestemming van de gezaghouder(s) heeft. Lees meer op Rijksoverheid: Toestemming reizen met een minderjarige naar het buitenland.

Aanvragen Nederlands paspoort voor kinderen

Let op: Beide ouders moeten toestemming geven voor het aanvragen van een paspoort voor hun kind. Kan één van de ouders niet aanwezig zijn? Zorg dan dat deze ouder het Formulier Toestemming reisdocument minderjarige invult en ondertekent. Dit formulier moet samen met een kopie van het legitimatiebewijs worden ingeleverd bij de aanvraag. Een kind moet voor het aanvragen en afhalen van een reisdocument persoonlijk naar het gemeentehuis komen.

Download het formulier voor toestemming verstrekking reisdocument voor een minderjarige (PDF, 191.7 kB)

Zakenpaspoort

Reist u veel? Dan kunt u ook een zakenpaspoort aanvragen. Dit is een gewoon paspoort, maar bevat 66 pagina's in plaats van 34 pagina's. U maakt hiervoor een afspraak.

Visum

Gaat u naar het buitenland en wilt u weten of u een visum nodig heeft? Lees meer op Rijksoverheid: Visum.

Tweede paspoort

In uitzonderlijke gevallen kunt u een tweede paspoort aanvragen. Bijvoorbeeld als de stempels van bezochte landen in uw paspoort problemen kunnen veroorzaken bij de toelating in een ander land. Of omdat uw paspoort vanwege een visumaanvraag bij een ambassade of visumbureau ligt, terwijl u naar het buitenland moet reizen. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig. Voor het aanvragen maakt u een afspraak.

Voorwaarden:

  • Uw huidige paspoort is nog minstens 6 maanden geldig
  • U heeft een bewijs waaruit de noodzaak van een tweede paspoort blijkt (werkgeversverklaring, uitnodiging buitenlandse contacten, etc.)

Thuisservice bij gezondheidsproblemen

Kunt u om gezondheidsredenen niet naar het Klantcontactcentrum komen? Bijvoorbeeld omdat u bedlegerig bent of in een verpleeghuis woont? Maak dan via telefoonnummer 14 043 een afspraak voor de thuisservice. Een medewerker komt dan bij u langs om de aanvraag te regelen. Na ongeveer een week wordt uw ID-kaart bij u thuisbezorgd. Aan deze service zijn geen extra kosten verbonden.

Brexit: vanaf 1 oktober 2021 reizen naar VK alleen nog met paspoort. Niet met ID-kaart!

Als gevolg van de Brexit kan vanaf 1 oktober 2021 alleen nog met een paspoort naar het VK worden gereisd. Een identiteitskaart is dan niet meer geldig.

Burgers die onder het Terugtrekkingsakkoord vallen (dat zijn burgers die op of voor 31 december 2020 in het VK wonen) kunnen tot en met eind 2025 gebruikmaken van hun ID-kaart. Mogelijk hebben deze burgers een bewijs nodig dat zij onder het Terugtrekkingsakkoord vallen. De landen die onder het VK vallen zijn: Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Meer informatie over de Brexit.

Meenemen

18 jaar en ouder

  • Alle paspoorten en ID-kaarten die u heeft, ook als ze verlopen zijn

  • 1 Pasfoto, let op de eisen

Jonger dan 18 jaar

  • Alle paspoorten en ID-kaarten die u heeft, ook als ze verlopen zijn
  • 1 pasfoto, let op de eisen
  • (Kopie) identiteitsbewijs van beide ouders of de gezaghouder(s)
  • Schriftelijke toestemming van beide ouders of gezaghouder(s).
  • Formulier Toestemming reisdocument minderjarige printen. Download het online formulier, print dit en neem het ingevulde en ondertekende formulier mee naar het gemeentehuis.

Let op: U kunt als ouder niet namens uw kind(eren) een paspoort aanvragen. Kinderen moeten bij het aanvragen én het afhalen/bezorgen aanwezig zijn.

In het Klantcontactcentrum vindt u een pasfotoautomaat (niet geschikt voor mindervaliden en jonge kinderen). Meestal voldoen de foto's uit deze automaat. De kosten zijn € 9,00 voor een gewone foto en € 13,00 voor een digitale fotoU kunt hiervoor pinnen. Contant betalen is niet mogelijk.

Kosten

Kosten paspoort
Soort paspoort Kosten paspoort Prijs bij spoedaanvraag
18 jaar en ouder € 83,85 € 140,85 (inclusief € 57,00 toeslag spoedaanvraag)
Jonger dan 18 jaar € 63,40 € 120,40 (inclusief € 57,00 toeslag spoedaanvraag)

U betaalt de kosten op het moment dat u het paspoort aanvraagt.

Voor het afhalen van een paspoort kunt u zónder afspraak bij het Klantcontactcentrum terecht

Bekijk de openingstijden van het Klantcontactcentrum te Gulpen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken