Paspoort voor vreemdeling

Woont u in Nederland, heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en kunt u geen paspoort krijgen uit uw eigen land?

Dan heeft u een vreemdelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt. Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort kunt u een afspraak maken. Let op: voor vluchtelingen is er een paspoort voor vluchtelingen.

Maak telefonisch een afspraak: tel. 14 043 of mail naar info@gulpen-wittem.nl.

U heeft een vreemdelingenpaspoort bij de gemeente aangevraagd, en komt deze ophalen? Voor het afhalen van uw vreemdelingenpaspoort hoeft u géén afspraak te maken.

Wat u moet weten

  • Het vreemdelingenpaspoort heeft een levertijd van ongeveer 2 maanden. Uw gegevens worden nagegaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het ministerie van Buitenlandse zaken beslist hierna of u een vreemdelingenpaspoort krijgt
  • Is uw vreemdelingenpaspoort kwijt of gestolen? Maak dan een afspraak bij de gemeente. U vult een vermissingsverklaring in bij het Klantcontactcentrum en kunt daarna direct een nieuw vreemdelingenpaspoort aanvragen. Neem uw eventuele andere identiteitsdocumenten (rijbewijs) en uw verblijfsvergunning mee.
  • Hoe lang het vreemdelingenpaspoort geldig is, hangt af van uw verblijfstatus. Het vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig.

Meenemen

  • Uw verblijfsvergunning
  • Eventueel uw huidige paspoort of ander reisdocument, ook als het is verlopen
  • Bewijsstuk waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (weigeringsbrief)
  • 1 Pasfoto, let op de eisen
  • Als u jonger bent dan 18 jaar: een door een of beide ouders (gezaghouders) ondertekende toestemmingsverklaring met daarbij de originele identiteitsbewijzen van een of beide ouders (gezaghouders)

Kosten

Prijs

Paspoort voor vreemdeling: €  63,40
Kosten incl. spoedaanvraag: € 120,40

U betaalt de kosten op het moment dat u het paspoort aanvraagt.
U kunt pinnen of contant betalen.

In het Klantcontactcentrum vindt u een pasfotoautomaat (niet geschikt voor mindervaliden en jonge kinderen). Meestal voldoen de foto's uit deze automaat. De kosten zijn € 9,00 voor een gewone foto en € 13,00 voor een digitale foto. U kunt hiervoor pinnen. Contant betalen is niet mogelijk.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken