Voorgenomen huwelijk of partnerschap melden

Gaat u trouwen of uw partnerschap registreren? Dan moet u dat eerst melden

Dit heet melden van een voorgenomen huwelijk (vroeger: ondertrouw). Dit doet u in de gemeente waar u woont of waar u wilt trouwen. U meldt uw voorgenomen huwelijk op zijn vroegst 1 jaar en uiterlijk 2 weken van tevoren (2 weken tevoren dienen uw gegevens uiterlijk bij ons binnen te zijn). Dit kan via e-mail of telefonisch. De huwelijksdatum kunt u ook telefonisch reserveren.

Het melden van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap kunt u via het e-mailadres info@gulpen-wittem.nl of via telefoon 14 043 doen. Vermeld duidelijk of het om een voorgenomen huwelijk of partnerschap gaat. Wij sturen u een formulier dat u naar de gemeente mailt of per post retourneert.

Wat u moet weten

  • In het telefoongesprek hoort u welke documenten u aan ons moet opsturen
  • Na melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap sturen wij u een schriftelijke bevestiging
  • Uw geboortenaam verandert niet als u trouwt. Wel kunt u de naam van uw partner aannemen of toevoegen aan uw geboortenaam. Dit heet naamgebruik
  • Een trouwboekje is niet verplicht, maar kan een mooie herinnering zijn aan deze bijzondere gebeurtenis. De basisuitvoering van het trouwboekje/partnerschapsboekje kost € 21,00 en de luxe uitvoering € 35,00

Trouwboekje;boekje

Getuigen doorgeven

  • Het is verplicht om getuigen te hebben bij een huwelijk; minimaal 2 en maximaal 4.
  • Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn.
  • Heeft u zelf geen getuigen, dan kunnen wij die voor u regelen. Dit kost € 38,00 per getuige.
  • De gegevens van de getuigen moeten gelijktijdig met de melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap worden doorgegeven
  • Woont uw getuige in het buitenland? Wij vragen u om aanvullende informatie.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken