Reclame met permanent karakter

Permanente reclame op of aan een gevel of gebouw

Wilt u permanent reclame aanbrengen aan of op een bedrijfspand of winkel of ander gebouw? In dat geval wordt uw reclamebord in de meeste gevallen gezien als een bouwwerk en daarvoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. Die kunt u online aanvragen. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft, neem dan contact op voor voor overleg.

Contact met het Klantencontactcentrum via 14 043 of info@gulpen-wittem.nl

Wat u moet weten

  • In de Welstandsnota is bepaald aan welke criteria reclame-uitingen moeten voldoen
  • U kunt een vergunning online aanvragen via het Omgevingsloket Online (OLO)
  • Op uw vergunningaanvraag is bouwregelgeving van toepassing
  • Ook wordt uw vergunningaanvraag getoetst door de Dorpsbouwmeester aan de criteria uit de Welstandsnota
  • Als de vergunning wordt verleend, wordt dit gepubliceerd en kan een belanghebbende hiertegen bezwaar maken
  • Meer info? Kijk op www.welstandsnotas.nl/gulpen-wittem welke specifieke regels voor uw situatie gelden

Aanvragen

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken