Reclame in de openbare ruimte voor tijdelijke doeleinden

Waar moet u aan voldoen?

Wilt u reclame maken voor een evenement, tijdelijke reclame-uiting bij uw winkel, bedrijfspand of tijdelijke activiteit in de openbare ruimte? Dan heeft u geen vergunning nodig en hoeft u geen melding te doen. U moet wel voldoen aan de voorwaarden uit ons reclamebeleid. Wanneer een reclame-uiting niet is genoemd in ons reclamebeleid, dient dit vooraf schriftelijk aan het college ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Let op: twijfelt u of u uw reclame-uiting voldoet aan ons beleid? Neem dan contact op voor vooroverleg.

Bel 14 043

Mail naar info@gulpen-wittem.nl

Wat u verder moet weten

  • Sandwichborden en driehoeksborden zijn NIET toegestaan
  • Het reclamebeleid geldt voor reclame-uitingen in de openbare ruimte op gemeentegrond en niet voor reclame-uitingen op particuliere grond of provinciale grond
  • Voor een evenement of tijdelijke activiteit geldt dat enkel borden in de nabijheid van de zogenaamde 'komborden' mogen worden geplaatst
  • Het evenement of de tijdelijke activiteit waarnaar wordt verwezen, moet plaatsvinden binnen de gemeente. Indien er sprake is van een regionaal evenement, bijvoorbeeld een wielertocht, moet het evenement door de gemeente gaan
  • De mogelijkheden die het reclamebeleid biedt, zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor handelsreclame
  • Het reclamebeleid geldt niet voor reclamevoertuigen, uitstallingen en ideĆ«le reclame
  • Als er sprake is van een reclame-uiting die moet worden aangemerkt als een bouwwerk, dan is het reclamebeleid niet van toepassing
  • Voor carnavalsverenigingen is het toegestaan om in de directe nabijheid van de komborden een (reclame)bord te plaatsen
  • Voor de verkiezingen plaatst de gemeente in iedere kern een voorbedrukt verkiezingsspandoek met de partijposters. Dit betekent dat u als partij zelf niet meer hoeft aan te plakken.
  • Bovenstaande regels zijn een greep uit het van toepassing zijnde beleid. Neem altijd het reclamebeleid volledig door voor alle regels

Aanvragen

U hoeft niets aan te vragen of te melden. Voor een reclame-uiting in de openbare ruimte voor tijdelijke doeleinden is geen vergunning of melding vereist. U dient wel te voldoen aan de voorwaarden uit het reclamebeleid. U kunt het gemeentelijke reclamebeleid via e-mail aanvragen: info@gulpen-wittem.nl.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het plaatsen van een reclame-uiting in de openbare ruimte voor tijdelijke doeleinden.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken