MaSHeuvelland

Er is veel te doen over de Maatschappelijke Stage (MaS) die leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten doen. Is de Maatschappelijke Stage nog wel verplicht? Wordt de subsidie hiervoor stopgezet? Wat betekent dat voor leerlingen en organisaties? 
Neem voor meer informatie contact op met vrijwilligerswerk@gulpen-wittem.nl.

Zoals bekend, doen leerlingen tijdens hun Maatschappelijke Stage vrijwilligerswerk bij non-profit organisaties. Jongeren kunnen zo tijdens hun schooltijd kennismaken met de samenleving en daaraan een bijdrage leveren. De Mas-jongeren zijn de vrijwilligers van de toekomst!
Om de MaS te realiseren in de regio wordt er al jaren samengewerkt vanuit de vrijwilligerscentrale met het Sophianum.

Inmiddels is de Maatschappelijke Stage formeel niet meer verplicht en ontvangen scholen en gemeenten geen subsidie meer. Toch gaat de Maatschappelijke Stage binnen MaSHeuvelland gewoon door.

Uit ervaringen blijkt dat alle partijen profijt hebben van de inzet van jongeren tijdens de Maatschappelijke Stage. Leerlingen doen belangrijke leerervaringen op. De stages leveren een bijdrage aan het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en de vaardigheden van leerlingen. Organisaties zijn blij met de frisse wind die scholieren door de organisatie laten waaien. Bovendien blijft een substantieel deel van de leerlingen na hun stage vrijwillig actief.

De Maatschappelijke Stage in het Heuvelland zal gewoon blijven voortbestaan en een vast onderdeel blijven binnen het onderwijs. Jongeren als vrijwilligers van de toekomst zijn en blijven hard nodig.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken