Digitaal Dorpsplein voor inwoners van Gulpen-Wittem

Op woensdag 9 oktober vond in de Kloosterbibliotheek in Wittem een informatiebijeenkomst plaats voor inwoners van Gulpen-Wittem over de mogelijkheden voor een digitaal dorpsplein. Circa 40 deelnemers luisterden vol belangstelling naar de plannen en brachten met elkaar een waardevolle discussie op gang. Een aantal heeft zich direct aangemeld als buurtverbinder.

Wilt u ook meedenken of –doen? Meld u dan aan, dat kan tot 23 oktober. Alleen bij voldoende animo wordt het digitaal dorpsplein gelanceerd.

Digitale ontmoetingsplek

Elma van Dongen, vertegenwoordiger van het buurtplatform MijnBuurtje gaf in haar presentatie uitleg over hoe een digitaal platform een ‘online ontmoetingsplek’ kan zijn voor zowel inwoners als kernoverleggen, verenigingen, stichtingen, en andere partijen. De essentie van het platform wordt uitgelegd. “De verborgen krachten van een buurt worden veel meer zichtbaar. Zowel voor inwoners die iets voor de gemeenschap willen doen (bijvoorbeeld kennis of inspiratie delen, een helpende hand bieden of gewoon iemand gezelschap houden), als inwoners die iets nodig hebben (informatie, ondersteuning, een luisterend oor) is het digitaal dorpsplein een waardevolle oplossing om iets voor elkaar te kunnen betekenen. Er worden ontzettend veel verbindingen gelegd. Daar hebben buurtverbinders een ondersteunde rol in.”

Platform stimuleert ontmoeting

Wethouder Marion van der Kleij bevestigt haar geloof in een digitaal dorpsplein voor inwoners van Gulpen-Wittem. “We zijn samen al goed op weg en er zijn ook al heel veel mensen in onze gemeente die zich in kleine of grote mate inzetten voor anderen. Dat is vaak zelfs onbewust. Door dit een plek te geven op het platform kunnen we de onderlinge ontmoeting nog meer stimuleren! Als onze inwoners en kernoverleggen aangeven hier ook écht mee aan de slag te willen gaan, wil de gemeente hier graag in faciliteren.”

Buurtverbinder

Wilt u ook meedenken of –doen? Meld u dan aan, dat kan tot woensdag 23 oktober. Het is belangrijk dat er voldoende animo is vanuit de verschillende dorpskernen. Aanmelden of meer informatie is verkrijgbaar via de extern coördinator leefbaarheid, de heer Gé Hoeijmakers. E-mail: egge@xs4all.nl, telefoon: 06 29 08 79 53.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de kernoverleggen van Gulpen-Wittem in samenwerking met mijnbuurtje en de gemeente Gulpen-Wittem. Als er voldoende draagvlak is wordt het platform gelanceerd. Meer informatie over dit onderwerp volgt.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken