Gemeente start inwonerspanel ‘Gulpen-Wittem Spreekt’

De gemeente Gulpen-Wittem start met een inwonerspanel genaamd ‘Gulpen-Wittem Spreekt’. Het doel van het panel is om de mening van inwoners te peilen ten aanzien van verschillende gemeente-brede thema’s zoals dienstverlening, verkeer of toerisme. Inmiddels beschikt 1 op de 2 Nederlandse gemeenten over een inwonerspanel.

Alle inwoners van Gulpen-Wittem vanaf 16 jaar ontvangen binnenkort per post van de gemeente een uitnodiging om lid te worden van het panel. Aanmelden is gratis en kan via www.gulpen-wittemspreekt.nl. Meedoen is van grote toegevoegde waarde. De gemeente krijgt meer zicht op hoe inwoners over bepaalde onderwerpen denken en kan hierdoor beter richting geven aan de keuzes die de gemeente maakt. Het doel is om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van inwoners.

Hoe werkt het

Leden van het inwonerspanel ontvangen drie tot vier keer per jaar een vragenlijst die zij digitaal of schriftelijk kunnen invullen. Deelname is anoniem. Leden kiezen zelf aan welk onderzoek ze deelnemen en afmelden kan op elk gewenst moment. Na elk onderzoek worden de resultaten teruggekoppeld naar alle deelnemers, inclusief wat de gemeente ermee gaat doen. De resultaten worden na afloop ook gepubliceerd op www.gulpen-wittemspreekt.nl.

Doe mee!

Namens het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem roept burgemeester Nicole Ramaekers inwoners op om lid te worden van het inwonerspanel: “Dit inwonerspanel is dé kans om uw mening te geven. We horen graag van u. Dus schrijf u in, doe mee en laat van u horen!”

Moventum

Het inwonerspanel wordt begeleid door onafhankelijk onderzoeksbureau Moventem, dat al in meerdere gemeenten soortgelijke panels heeft opgestart. Op deze manier wordt de kwaliteit van de onderzoeken en de privacy van inwoners gewaarborgd.

Meer informatie

Inwoners worden binnenkort per brief geïnformeerd. Kijk voor meer informatie ook op www.gulpen-wittemspreekt.nl. Heeft u vragen of opmerkingen over het inwonerspanel van Gulpen-Wittem? Neem dan contact op met de gemeente Gulpen-Wittem via mail: info@gulpen-wittem.nl of telefoon: 14 043.
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken