Begroting 2020 in één oogopslag: waar gaat het geld naartoe?

Waar komt het geld vandaan en waar gaat het naartoe? Dat zijn goede en terechte vragen die u als inwoner of ondernemer aan de gemeente mag stellen. Traditiegetrouw wordt in november de begroting voor het volgende jaar vastgesteld. Om de inkomsten en uitgaven overzichtelijk te maken presenteert de gemeente via een beeldende infographic aan u de 'begroting in één oogopslag'.

Investeren in mensen

De begroting 2020 heeft als titel ‘Investeren in mensen’, en dat is precies wat we gaan doen de komende jaren. Investeren in mensen, onze samenleving en in ons sociaal kapitaal. Voor de komende jaren is er sprake van een overschot van iets meer dan € 300.000 per jaar. Financieel gezien is de begroting dus goed in balans, voor nu én voor de toekomst.

In de begroting 2020 in het kort

  • Uitvoering landelijke ontwikkelingen zoals het Klimaatakkoord en de Omgevingswet
  • Extra aandacht voor het bestrijden van Armoede en Eenzaamheid
  • We geven verder uitvoering aan het inwonerspanel 'Gulpen-Wittem Spreekt'
  • Bestaande subsidies voor cultuur en ‘Samen Doen’ blijven intact
  • Investeren in onder andere gemeenschapsaccommodaties en infrastructuur
  • We zetten in op het verbeteren van de veiligheid

U vindt de Begroting in één oogopslag ook in de laatste editie van het Gulp en Geul Journaal, deze heeft u inmiddels per post ontvangen. Veel leesplezier!

Download

> Begroting in een oogopslag Gulpen-Wittem 2020.pdf (PDF, 1.4 MB)

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken