Een veilige buurt begint bij uzelf

‘Een veilige buurt begint bij uzelf’. Logisch, zou u misschien denken. Toch blijkt in de praktijk dat wij het inbrekers en andere kwaadwillende partijen soms erg makkelijk maken, met alle gevolgen van dien. In veel gevallen kunt u zelf het kwaad voorkomen, blijkt ook uit de bewustwordingsacties die de BOA’s van de gemeente Gulpen-Wittem in samenwerking met Politie Heuvelland rondom veiligheid organiseren. Zij gaan samen op pad en ‘testen’ de veiligheid in uw omgeving.

Waarom doen we dit?

Kent u het ‘witte voeten project’? Of heeft u zelf al een witte voetafdruk gevonden op uw eigen terrein? Dan is de veiligheid op uw terrein ‘uitgetest’. En… voor verbetering vatbaar! Misschien bent u geschrokken, maar dat is begrijpelijk. Het doel van deze actie is bewoners bewustmaken van inbraakgevoelige situaties in en rond hun eigen woning. Denk hierbij aan openstaande ramen, deuren, poorten en kostbaarheden die van buitenaf zichtbaar zijn. De gemeente laat flyers in de vorm van een schoendruk achter. Op de flyer staat: ‘Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn’. Met deze actie zien bewoners hoe makkelijk het voor insluipers is om binnen te komen en spullen te stelen of schade aan te richten.

Schrikbarend succesvolle actie

Onlangs was er in Wahlwiller en Partij sprake van inbraak. Daarop brachten de BOA’s van de gemeente een bezoek aan Partij. Tijdens de surveillance konden zij gemakkelijk in één woning naar binnen zonder dat de bewoner dit in de gaten had. Er stonden 17 hekken en poorten open. 5 schuren,  tuinhuisjes en 2 staldeuren waren niet afgesloten. Opvallend was dat er na de inbraak van een aantal dagen ervoor ook nog eens 6 auto’s aangetroffen werden die niet afgesloten waren. Deze actie was dus “schrikbarend succesvol”. Op de eerste avond werden er 19 voetjes achtergelaten en op de 2e avond 13 voetjes. De BOA’s troffen ook positieve zaken aan. Bij meerdere woningen sprong automatisch de verlichting aan. Ook hebben zij enkele camera’s waargenomen en liepen er preventief inwoners rond. Ze maakten een praatje en hebben uitleg gegeven over deze actie. De BOA’s hebben een aantal inwoners tekst en uitleg gegeven over nut en noodzaak van het afsluiten van eigendommen, maar óók van het melden van verdachte situaties bij de politie.

Ziet u zelf een verdachte situatie?

Dan is het belangrijk dat u actie onderneemt en dit meldt. Dat kan op verschillende manieren.

  1. Neem contact op met de politie, bij spoed belt u 112.
  2. Geen spoed? Bel dan 0900 – 8844.
  3. U kunt ook anoniem (zonder uw naam of adres door te geven) een melding maken via Meld Misdaad Anoniem. Bel naar 0800 - 7000 (gratis).
  4. Overige meldingen politie: www.politie.nl

Houd ook een oogje in het zeil in uw omgeving. Ziet u dat uw buren een raam, deur of poort niet goed hebben afgesloten? Of dat bijvoorbeeld lichtsensoren niet (meer) functioneren? Spreek elkaar daar dan op aan. Een veilige buurt maken we samen, en dat begint.. bij uzelf.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken