Start nieuwe beweeggroepen Gulpen

Dit voorjaar wil de gemeente twee nieuwe beweeggroepen in Gulpen starten. Een sport- en spelgroep, waar wekelijks een andere activiteit aan bod komt. Van bootcamp tot basketbal en van handbal tot zumba. En een wandelgroep, die wekelijks een uur het Heuvelland intrekt, om na afloop gezellig een kop koffie of thee te drinken. De kosten per beweeggroep zijn € 8.- per maand.

Heeft u interesse in één van deze twee nieuwe beweeginitiatieven? Neem dan contact op met Anneke Hoek, sport- en cultuurcoach van de gemeente Gulpen-Wittem: anneke.hoek@gulpen-wittem.nl. Bij voldoende animo wordt er in het voorjaar gestart.

Fitheidstesten bijzonder geslaagd

In november organiseerde de gemeente Gulpen- Wittem fitheidstesten voor alle inwoners vanaf 45 jaar. Bij de afname van deze testen werkte de gemeente samen met studenten Sportkunde, Cios en Fysiotherapie. Onder begeleiding van de studenten legden ruim 120 deelnemers verschillende fysieke testjes af om hun lichamelijke gezondheid in beeld te brengen.
De gemiddelde score van de fitheidstesten is positief: uit een analyse van de resultaten blijkt dat de deelnemers grotendeels in een goede fysieke gesteldheid verkeren. Komend najaar vinden de fitheidstesten opnieuw plaats.

Beweegbehoefte deelnemers fitheidstest

Na afloop gingen studenten met deelnemers in gesprek over de resultaten, maar ook over de beweeginteresse. Meerdere mensen hebben behoefte aan een actieve beweeggroep voor volwassenen, waarin verschillende varianten van sport en spel worden beoefend. Daarnaast is er interesse in een wandelgroep. De gemeente Gulpen-Wittem ondersteunt graag in deze behoefte.


 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken