Hoorzitting bezwaarschriftencommissie op dinsdag 30 maart

Datum:  dinsdag 30 maart 2021
Locatie: gemeentehuis in Margraten

Agenda

18.30 uur tot 19.15 uur: Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 8 januari 2021 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen en herplanten van bomen.

Tot en met dinsdag 30 maart 2021 kunt u de stukken (het bezwaarschrift en alle overige relevante stukken) komen inzien in het gemeentehuis in Gulpen. Om de stukken te kunnen inzien, maakt u vooraf een afspraak via het secretariaat van de adviescommissie. Telefoonnummer: 043 8800 672 of 043 8800 600.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken