Start werkzaamheden Slenaken

In Slenaken is begonnen met de aanpassingen die de lager gelegen delen van het dorp moeten beschermen tegen wateroverlast. Aanleiding is de flashflood die in juli 2012 veel overlast en schade veroorzaakte in het dorp. In het project werken Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer, de gemeente Gulpen-Wittem en de provincie Limburg samen.

Het werk is na aanbesteding gegund aan de aannemer Vissers-Ploegmakers. Dat bedrijf verbetert onder toezicht van bureau Kragten de afwatering van de Heijenratherweg. In de zomer wordt de Voorde verwijderd en de Gulp verbreed. Ook plaatsen we gedeeltelijk stapelmuren in de Gulp. Daarnaast realiseren we in de kern van Slenaken enkele maatwerkoplossingen: onder andere  waterkerende muren en een grondwal. De werkzaamheden worden per onderdeel uitgevoerd. Daar waar mogelijk maken we combinaties. We verwachten dat het werk eind 2021 klaar is.

Afsluiting Heijenratherweg op 31 maart

Het is nu rustig omdat de Coronamaatregelen voorschrijven dat we zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Het perfecte moment eigenlijk om zoveel mogelijk werkzaamheden al uit te voeren. Zodat u later in het jaar, als we hopelijk weer wat meer mogen, zo weinig mogelijk overlast heeft. We hebben kunnen regelen dat er al gewerkt wordt aan maatregel 5.1 (zie afbeelding) van de Heijenratherweg. Wij gaan de afwatering van het asfalt aanpassen zodat het water benedenstrooms van de brug afwatert. Dat betekent dat er gefaseerd telkens één rijbaan wordt afgesloten. Vervolgens wordt er op 31 maart, gedurende 1 dag, de hele weg afgesloten en leiden we het verkeer om. Er geldt dan ook een aangepaste busdienst.

Arriva rijdt met pendelbusjes

De vervoerder Arriva heeft op deze dag de busdienst aangepast. Er rijden dan pendelbusjes. Dit kan helaas vertraging opleveren. Ook komen op deze dag enkele haltes te vervallen. Om deze hinder enigszins te compenseren is het gebruik van de pendelbusjes gratis voor de reizigers. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Arriva.

werkzaamheden, Slenaken, plattegrond

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken