Uitnodiging: informatieavond reconstructie Wittemer Allee (N595) donderdag 1 april

De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de Wittemer Allee (N595 tussen Wittem en Wijlre) vernieuwen. De indeling wordt veranderd. De weg wordt veiliger, ook voor fietsers.

De provinciale weg N595 loopt vanaf Valkenburg via Wijlre naar Wittem en vormt de verbinding tussen de A79 en de N278. De weg vervult een gebiedsontsluitende functie. Het wegvak tussen Wijlre en Wittem (de Wittemer Allee) is smal, bomen staan te dicht op de weg en er ontbreekt een veilige fietsverbinding.

Voortgang

Zoals in de nieuwsbrief van december 2020 is vermeld, hebben de portefeuillehouders van dit project, gedeputeerde Mackus en gedeputeerde Brugman, gekozen voor ‘de Noordelijke variant’ van het fietspad: de weg en de parkeerplaats vlakbij het klooster Wittem worden omgeklapt. Dit 'omklappen' betekent dat de N595 verder af komt te liggen van het klooster en de huizen. Daardoor komt de parkeerplaats te liggen tussen de N595 en de gebouwen. RoyalHaskoningDHV verricht op dit moment onderzoeken en heeft een aantal ontwerpen uitgewerkt voor de inrichting van de N595 met vrijliggend dubbelzijdig fietspad en de inrichting van de kern Wittem. Deze ontwerpen zijn opgesteld op basis van de Noordelijke variant en de wensen die eerder door de Provincie uit de omgeving zijn opgehaald.

Uitnodiging consultatiesessie

Deze ontwerpen willen we graag met de omgeving bespreken en nodigen u van harte uit voor een consultatiesessie op 1 april 2021 van 19.30 uur tot 21.30 uur. Deze sessie is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de ontwikkelingen in het project. Vanwege de nog altijd geldende COVID-19 maatregelen wordt dit een digitale sessie via Webex of Teams, dus thuis achter uw scherm. In deze sessie lichten we de ontwerpen toe en willen van u weten waar u waarde aan hecht en wat u belangrijk vindt aan de inrichting aan de hand van de ontwerpen. U kunt zich aanmelden voor de sessie door een mail te sturen n595wittemerallee@prvlimburg.nl. U ontvangt dan van Provincie de uitnodiging met de link om deel te nemen aan de digitale sessie op 1 april.

Vooruitblik 2021

In het eerste en tweede kwartaal van 2021 worden onderzoeken verricht naar de haalbaarheid van de voorkeursvariant. Vanaf de tweede helft van 2021 vindt de planologische voorbereiding van het project plaats.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit project? Kijk dan op de website van de Provincie Limburg en zoek op ‘N595 Wittemer Allee’ of stuur een e-mail naar n595wittemerallee@prvlimburg.nl.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Gulpen-Wittem
RoyalHaskoningDHV

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken