Verbetering binnenklimaat Sophianum Gulpen

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) ontvangt 800.000 euro subsidie ter verbetering van het binnenklimaat van het Sophianum in Gulpen. Op verzoek van de stichting heeft de gemeente Gulpen-Wittem voor de beoogde verbouwing van Sophianum Gulpen deze subsidie aangevraagd.

Het aanpakken van het binnenklimaat maakt onderdeel uit van een totaalplan voor de verbouwing van de school. Specifiek met deze bijdrage gaat het LVO aan de slag met het verbeteren van de ventilatie en het optimaliseren van het milieu in de school. Wethouder Franssen (Onderwijs) “Ik ben blij met deze ontwikkeling en de mogelijkheden die het biedt. Deze investering sluit daarnaast ook naadloos aan bij de uitgangspunten Duurzaamheid en Toekomstbestendigheid uit het Integraal Huisvestingsplan Gulpen-Wittem Onderwijs & Opvang voor de periode 2020-2035, dat in 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad.”

De coronacrisis heeft het belang van goede ventilatie in gebouwen, en scholen in het bijzonder, onderschreven. Een goed binnenklimaat op school draagt bij aan de gezondheid en het comfort van zowel de leerlingen als de leerkrachten. Daarom heeft het kabinet de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) ingesteld voor scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Sinds 4 januari 2021 kunnen schoolbesturen, via de gemeente, een subsidieaanvraag indienen voor het verbeteren van ventilatie en flankerende energiebesparende maatregelen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken